Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning (DTVK) søger en ny Teknisk Konsulent til at deltage i den daglige drift af Kontrolordningen.

Jobbet indbærer primært flg.:

Du skal indgå i teamsamarbejde med tre eksisterende tekniske konsulent-er, hvor du skal yde professionel assistance til interessenterne af kontrol-ordningen. Jobbet indeholder blandt andet:

  • Indkaldelse af kontrol af udførte TV-inspektioner iht. Fotomanualen.
  • Vurdering og registrering af TV-operatørernes kvalitetsniveau.
  • Undervisning af nye TV-operatører og efteruddannelse af eksisterende TV-operatører.
  • Ad-hoc opgaveløsning for Kontroludvalg i DTVK.

Arbejdet vil også omfatte behandling af kundehenvendelser og opfølgende samtaler med kollegaer og brugere. 

Din profil

Du har en teknisk uddannelse med indsigt i kloaksystemets forunderlige verden. Erfaring i brug og tolkning af TV-inspektioner vil være en fordel.

Du er som udgangspunkt ansat i et vandselskab, og varetagelsen af jobbet som teknisk konsulent forventes varetaget ved siden af dette.

Vi forventer, at du vil være uvildig og uden tilknytning til et nuværende medlem af DTVK.

Personlige kompetencer

Du er ansvarsfuld, struktureret, handlingsorienteret og med en god portion humor. Du vil ligeledes skulle håndtere uenigheder uden at blive personlig.

Du skal kunne tale med alle typer af mennesker og have lyst til at undervise. 

Vi tilbyder

  • Et udfordrende job, hvor handlekraft vil være et naturligt element.
  • Et spændende nicheområde hvor du vil få mulighed for at præge udviklingen, hvor øget digitalisering står for døren.
  • Ansættelse i en kontrolordning der er vandselskabernes foretrukne valg til TV-inspektioner. 

Vi forventer, at der skal ske en oplæring af dig tilpasset den erfaring, som du kommer med. 

Arbejdsopgaver

www.dtvk.dk findes DTVK's Regler og Tekniske bestemmelser, som bl.a. indeholder en nærmere beskrivelse af arbejdsopgaverne. 

Spørgsmål?

Har du spørgsmål, kan disse rettes til Peter Hjortdal på hjortdal@stofanet.dk eller på mobil 29208741 efter kl. 17.

Ansøgning

Ansøgningen sendes digitalt til Bo.Laden@aalborg.dk senest 27.06.2018 og mærkes DTVK-konsulent.