Vi søger en studerende, der har lyst til at give et engageret bidrag.

Dansk Vand- og Spildevandsforening, DANVA, der er talerør for den danske vandsektor, har medlemmer, som er i gang med store og interessante forandringer grundet lovkrav om selskabsgørelse.

Stillingen

Sekretariatet leverer bl.a. rådgivning til vore medlemmer indenfor det juridiske felt. Ligesom vi i forbindelse med projekter, hørringer og lobbyarbejde årligt udarbejder en række notater.

Du kommer til at assistere os i dette arbejde, herunder udføre følgende opgaver:

  • Udarbejdelse af svarudkast på medlemshenvendelser.
  • Udarbejdelse af udkast til notater.
  • Juridisk litteratursøgning og øvrigt researcharbejde.
  • Videreformidling bl.a. i foreningsblad og på vores hjemmeside.
  • Div. ad hoc opgaver.

Du vil primært komme til at arbejde inden for mijø-, forsynings- og forvaltningsret.

Kvalifikationer

Vi forestiller os, at du er jurastuderende på min. 3. år og har interesse for miljøområdet. Derudover forudsætter vi, at du har godt kendskab til såvel det offentligretlige som det privatretlige område.

Herudover forventer vi, at du har et godt humør og gode samarbejds-evner og i øvrigt kan sige ja til følgende:

  • Kan arbejde systematisk
  • Har gode formuleringsevner
  • Har mod på at gribe nye opgaver og udfordringer
  • Kan have flere bolde i luften

Ansættelsesbetingelser

Arbejdstiden er 6-8 timer ugentligt fordelt på 1-2 faste dage. Vi vil dog være fleksible ift. undervisning og eksamener. Tiltrædelse i slutning af august.

Yderligere oplysninger

Kontakt konsulent Jens Plesner, jpl@danva.dk, 87933560 eller og chefkonsulent Susanne Vangsgård, sv@danva.dk, 87933510.

Ansøgning

Ansøgning med CV og karakterudskrift sendes på mail til sv@danva.dk og jpl@danva.dk eller til DANVA, Godthåbsvej 83, 8660 Skanderborg, Att. Susanne Vangsgård senest den 5. juni 2018.