Hillerød Forsyning planlægger og gennemfører projekter for 600 mio. kr. i løbet af de næste par år, og nu får du mulighed for at deltage.

Hillerød er i rivende udvikling, og de kommende år byder på planlægning af større byområder, infrastrukturplanlægning, nye transmissionsledninger til at forbinde nye bydele til det kollektive fjernvarmenet, pumpestationer, separatkloakering, klimatilpasning, planlægning af spildevands- og regn-vandssystemer samt etablering af et nyt hospital og vandværk.

Vi har høje ambitioner, en god portefølje af udfordrende projekter og fokus på nye bæredygtige løsninger – og vi glæder os til, at du kommer med netop din viden og erfaring og bidrager til både samarbejdet, den faglige sparring og løsningerne.

OM JOBBET

Du vil blandt andet arbejde med infrastrukturplanlægning, hvor du bruger din planlægningserfaring fra byudviklingsprojekter til at udvikle frem-tidens nye bæredygtige spildevandsløsninger. Du vil skabe sammen-hængende løsninger, som fungerer både over og under jorden, og du vil sørge for, at dit dybe kendskab til hydraulik kommer i spil.

Du vil arbejde tæt sammen med de øvrige afdelinger om de praktiske løsninger, ligesom du vil have et tæt samarbejde med eksterne entrepre-nører, rådgivere, kommune og øvrige myndigheder.

Du vil udfordre løsningerne, skifte mellem helikopterview og det nære samarbejde, dele din viden med kollegerne - og du vil blive medskaber af fremtidens Hillerød.

PERSONLIGE OG FAGLIGE KOMPETENCER

Du er uddannet ingeniør med et solidt kendskab til og erfaring med hydraulik og afløbsteknik. Du har gode kommunikations- og sam-arbejdsevner, og du vidensdeler gerne på kryds og tværs i organisationen.

Du har:

 • planlægningserfaring fra byudviklingsprojekter fra enten rådgiver eller forsyningsvirksomhed
 • evne til at danne dig et godt overblik
 • erfaring med at samarbejde med kommuner
 • evne til at udfordre løsninger

VI TILBYDER

 • Projekter af en art og kompleksitet, der giver dig gode udfordringer
 • Ansættelse i en visionær og handlingsorienteret virksomhed
 • Gode muligheder for personlig og faglig udvikling
 • Et stærkt fagligt netværk med kolleger
 • Konkurrencedygtige løn- og pensionsforhold

LIDT OM HILLERØD FORSYNING

Hillerød Forsyning understøtter kundernes sundhed og hverdagsliv, både i dag og i fremtiden, ved at levere rent vand og varme, samt håndtere spildevand og affald på en miljømæssig, ressourcemæssig og økonomisk bæredygtig måde.

Vi er en dynamisk multiforsyningsvirksomhed med ca. 130 engagerede medarbejdere, der står overfor at begynde arbejdet med følgende store, spændende projekter:

 • Udbygning af forsyningen til en ny bydel i Hillerød Syd, herunder til et nyt supersygehus
 • Etablering af nyt vandværk, produktion 3 mio. kubikmeter drikkevand om året
 • Etablering af ny energicentral i Favrholm med både varme og køleproduktion

Læs mere om Hillerød Forsyning på www.hillerodforsyning.dk

TILTRÆDELSE

Snarest muligt.

ANSØGNING

Kontakt os hurtigst muligt og senest 4. april 2019.

Vi tager løbende kandidater ind til samtaler.

Send din ansøgning inkl. CV til Hillerød Forsyning på job@hfors.dk.
Skriv i emnefeltet: ”Spildevandsplanlægger”.

YDERLIGERE INFORMATION

Er du blevet nysgerrig, og har du uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte lederen af Plan og Myndighedsafdelingen, Victoria Plum:
Tlf.: 60 21 15 75 eller mail vip@hfors.dk.

Enhver henvendelse vil blive behandlet fortroligt.