Er du i gang med en uddannelse inden for økonomi, og vil du have et udfordrende og udviklende praktikforløb i efteråret 2019, hvor du arbejder for at gøre en forskel for at sikre rent drikkevand, bæredygtig klimatilpasning og miljøforbedrende tiltag? Så kan det være, at vand-sektorens brancheforening DANVA er stedet for dig.

DANVA tilbyder:

 • Det er vigtigt for os, at dit praktikforløb bliver både spændende, lærerigt og udfordrende. Vi tilrettelægger derfor dit praktikforløb i tæt dialog med dig og tilpasser forløbet til kvalifikationerne og interesse-felterne hos den rette kandidat.
 • Som Økonomipraktikant hos DANVA bliver du en del af et team, der blandt andet arbejder med branchestatistik, analyser, benchmarking og økonomisk regulering. Teamet består af 6 personer med forskellig faglig baggrund.
 • I tæt samarbejde med resten af teamet kommer du til at arbejde med en bred vifte af forskellige opgaver. Du vil ligeledes have mulighed for at sætte særlig fokus på et specifikt emne som kunne være omdrej-ningspunktet for en praktikrapport.
  Tidligere praktikprojekter har eksempelvis omhandlet:
  o Prissætning af sygefraværet blandt ansatte i vandsektoren
  o Brug af diskontering i forbindelse med investeringsbeslutninger i vandselskaber
  o Effektiviseringspotentialet i vandsektoren ved brug af benchmarking
 • Efter endt praktikophold vil der eventuelt være mulighed for ansættelse i et efterfølgende studiejob. Hvis du er på dit næstsidste semester, kan der også være mulighed for at fortsætte hos DANVA og skrive dit speciale i samarbejde med os. Vi har en række spændende problem-stillinger, som kunne være emner til et speciale. 

Om dig:

Vi forestiller os at du…

 • Er i gang med en relevant videregående uddannelse, f.eks. cand.merc, cand.oecon, cand.polit eller lignende.
 • Har stærke analytiske og økonomiske kompetencer og interesse for regnskab, finansiering og økonomiske ledelsesværktøjer.
 • Har god erfaring med office-pakken især databehandling i Excel. Det vil være en fordel hvis du har erfaring med VBA-programmering, men det er ikke et krav.
 • Er løsningsorienteret, proaktiv og kan arbejde selvstændigt, men samtidigt har gode samarbejds- og kommunikative evner. Det er nødvendigt, at du kan tale og skrive dansk.

Udtalelse fra tidligere praktikant

”Som praktikant hos DANVA har jeg fået mulighed for at arbejde konkret med opgaver som direkte relaterer sig til nogle af de teorier jeg har lært på min uddannelse. Det var fedt at have oplevelsen af, at jeg som praktikant i dagligdagen indgik på lige fod med mine kollegaer.”
Niels Knudsen - tidligere praktikant, nu ansat hos DANVA.

Kontakt

Hvis du er interesseret, så send en ansøgning til Thomas Sørensen på mail: ts@danva.dk
Spørgsmål kan stilles på ovennævnte mail eller på tlf. 8793 3565
Ansøgningsfrist: Vi forventer at afholde samtaler løbende.

Om DANVA

DANVA er brancheorganisation for drikkevands- og spildevandsselskaber. DANVA varetager vandselskabers interesser med henblik på at fremme en stabil og effektiv vand- og spildevandsforsyning på et højt kvalitetsniveau og et bæredygtigt grundlag. Samlet set leverer DANVAs medlemmer drikkevand og håndterer spildevand for mere end 5 mio. danskere. Sekretariatet arbejder med faglige og politiske tiltag, herunder viden-deling, kurser og efteruddannelse og medlemsrådgivning. Læs nærmere på www.danva.dk