På de årlige regionalmøder drøftes aktuelle emner i vandsektoren.

Målgruppen for regionalmøderne er vandselskabernes direktører samt formand og/eller næstformand for bestyrelsen.

2020

I år afholdes i alt 5 møder i september og oktober. Møderne fordeler sig på følgende lokaliteter: Ringsted, København, Kolding, Viborg og Nørresundby.

Regionalmøderne vil fokusere på store centrale emner, som DANVA aktuelt arbejder med samt emner, der fremføres af medlemmerne.
DANVAs bestyrelse har besluttet at udvide efterårets regionalmøder for at få ekstra tid til drøfte foreningens aktiviteter i større omfang end normalt. Udmøntning af DANVAs nye strategi 2020-2024 skal selvfølgelig drøftes på møderne.

Dagsordenen er foreløbigt som følger:

  1. Velkomst og præsentation
  2. Aktiviteter i foreningen
  3. DANVAs nye strategi
  4. Øvrige aktuelle emner
  5. Emner fra medlemskredsen
  6. Eventuelt

Det er nødvendigt at tilmelde sig til regionalmøderne. Tilmelding sker til Edyta Christiansen.

Vil du vide mere?

Kontakt direktør Carl-Emil Larsen på mobil 20 33 85 15 eller e-mail cel@danva.dk