På de årlige regionalmøder drøftes aktuelle emner i vandsektoren.

Målgruppen for regionalmøderne er vandselskabernes direktører samt formand og/eller næstformand for bestyrelsen.

2019

Møderne blev afholdt 16.-18. september i hhv. Aalborg, Viborg, Ringsted, København og Kolding. 

På dagsordenen var DANVAs strategiarbejde samt aktuelle emner herunder møder med de nye ministre, sidste nyt i skattesagen, udviklingen i effektiviseringskrav, status vedr. grundvandsbeskyttelse, den forestående IWA verdenskongres i København i oktober 2020, aktindsigt m.m.

Download DANVAs Powerpoint præsentation fra mødet her. 

Vil du vide mere?

Kontakt direktør Carl-Emil Larsen på mobil 20 33 85 15 eller e-mail cel@danva.dk