På de årlige regionalmøder drøftes aktuelle emner i vandsektoren.

Målgruppen for regionalmøderne er vandselskabernes direktører samt formand og/eller næstformand for bestyrelsen.

2018

Der er afholdt 5 møder den 3.-5 september i hhv. Aalborg, Viborg, Ringsted, København og Haderslev. Punkter på dagsordenen var: 

  • Vandsektorens skattesag
  • Status for regeringens forsyningsstrategi
  • Grundvandsbeskyttelse
  • Aktuelle emner
  • Emner fra medlemskredsen

Download DANVAs powerpoint præsentation fra mødet her.

Vil du vide mere?

Kontakt direktør Carl-Emil Larsen på mobil 20 33 85 15 eller e-mail cel@danva.dk