20210816 104626

Programmet tager afsæt i årets tema: Vand fortjener din tillid

Ændringer til programmet kan forekomme.

TORSDAG DEN 1. JUNI

09.30-10.00 Åbning af træfpunkter

10.00-10.20 Åbning af Årsmødet
v. DANVAs bestyrelsesformand Lasse Frimand Jensen
v. rådmand, Klima- og Miljøforvaltningen, Odense Kommune, Tim Vermund Andersen

10.20-11.30 Generalforsamling

11.30-12.00 Årsmødetale

12.00-13.00 Frokost blandt træfpunkter

13.00-14.00 Tillid 
v. professor i offentlig politik med ph.d.-grad i økonomi, Gert Tinggaard Svendsen

14.00-14.30 Tillid eller kontrol i vandsektoren
Case fra medlemskredsen

14.30-15.00 Vandkurs 2030: Fremtidsværksted om DANVAs strategi
Ordstyrer: Stener Glamann, Tankegang
v. DANVA strategiudvalg og kontingent- og vedtægtsudvalg
DANVAs bestyrelse har nedsat et strategiudvalg og et kontingent- og vedtægtsudvalg. De to udvalg inviterer i denne paneldebat til dialog om vandsektorens udfordringer og mulighedsrum som et af flere indspil til DANVAs kommende strategi - Vandkurs 2030. Strategien skal godkendes på Årsmødet 2024.

I pausen har du mulighed for at sætte dig selv i spil, når dialogen om Vandkurs 2030 og dens betydning for DANVAs vedtægter og kontingent fortsætter i træfpunktområdet. Repræsentanter fra strategi- hhv. kontingent- og vedtægtsudvalget står klar til dialog med DANVAs medlemmer.

15.00-16.00 Pause blandt træfpunkter

16.00 -17.00 Debat om tillid eller kontrol i vandsektoren
Ordstyrer: Lars Trier Mogensen
Vi har inviteret politikere fra Folketinget og kommune, embedsmænd, vandselskaber og eksperter til at debattere styringsmekanismer i vandsektoren.

19.00 Velkomstdrink med efterfølgende middag

FREDAG DEN 2. JUNI

9.00-09.45 Hvad gør overskrifterne i medierne ved tilliden til vandet?
v. reklametekstforfatter, livsstilsekspert og foredragsholder, Anne Glad

09.45-10.30 Drikkevandsselskaber fortjener kundernes tillid
Case fra medlemskredsen

10.30-11.30 Pause blandt træfpunkter

11.30-12.15 Spildevandsselskaber fortjener kundernes tillid
Case fra medlemskredsen

12.15-13.00 Krig i Europa
v. associated professor Royal Danish Defence College, Peter Viggo Jacobsen

13.00 Frokost