Foto Program

Program for DANVA Årsmøde 2021

DANVA Årsmøde 2021 - Torsdag den 27. maj

 

DANVA generalforsamling og årsmødetale

10.00

 

Velkommen til DANVAs virtuelle årsmøde 2021

v. DANVAs bestyrelsesformand Lars Therkildsen

10.10

Generalforsamling

 

Eventuelt pause

 

Årsmødetale

v. Miljøminister Lea Wermelin

 

Pause med mulighed for frokost

12.30

Revision af vandsektorloven

 

 

 

 

Vandsektorloven, der sætter rammerne for vandbranchens økonomiske forhold, administration og organisering, er under en ny omfattende revision baseret på flere politiske aftaler. Den reviderede lov skal træde i kraft den 1. januar 2022.

DANVA kan konstatere, at lovgivningen revideres ved at ”forlænge verden med brædder”. Der tages ikke hensyn til den udvikling, der er sket, og de forventninger samfundet og heldigvis også politikerne har til branchen i forhold til at løfte samfundskritiske opgaver. Der er behov for at tænke nyt og se fremad.

Principper, som branchen ønsker bliver fulgt, og det indhold som en sammenhængende, fremsynet regulering bør indeholde og give mulighed for, vil blive præsenteret. Flere af forslagene vil kunne indarbejdes i lovrevisionen med ikrafttrædelse 1. januar 2022, mens andre vil kræve politisk modning og drøftelse, hvorfor de antageligt først kan implementeres ved en kommende lovrevision. DANVAs forslag præsenteres af formanden for DANVAs bestyrelses strategiudvalg, Lasse Frimann Jensen.

Til at kommentere på DANVAs forslag har vi inviteret en række politiske aktører:

Carsten Kissmeyer, Klima-, energi- og forsyningsordfører for Venstre

Søren Egge Rasmussen: Medlem af KEF- og Miljøudvalget for Enhedslisten

Marie Stærke: Borgmester i Køge kommune og næstformand i Socialdemokratiet

Thor Gunnar Kofoed, viceformand i Landbrug & Fødevarer

Jesper Daugaard, formand i Dansk Industri Vand

Jens Brandt Bering, formand for FRI's Miljø- og Klimaudvalget

Til at styre debatten har vi inviteret: Hans Engell, tidligere minister og formand for Det Konservative Folkeparti.

14.00

 

Afrunding

v. DANVAs bestyrelsesformand Lars Therkildsen

Programmet kan downloades her...