Generalforsamling 023

DANVAs ordinære generalforsamling afholdes virtuelt den 27. maj 2021 kl. 10.00.

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed det forløbne år

3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab for 2020 til godkendelse

4. Indkomne forslag

  • 4.1 Nedlæggelse af Vandsektorens Udviklings- og DemonstrationsProgram (VUDP)

5. Fastsættelse af kontingent for 2022 via portions- og kontingentpris

6. Eventuelt

Bilag

Bilag 1: Indstilling til valg af dirigent

Bilag 2: Indstilling vedr. beretning

Bilag 2.1. DANVAs skriftlige beretning

Bilag 3: Indstilling vedr. DANVAs regnskab 2020

Bilag 3.1: DANVAs årsrapport 2020

Bilag 3.2: VUDP regnskab 2020

Bilag 4.1: Indstilling vedr. nedlæggelse af Vandsektorens Udviklings- og DemonstrationsProgram (VUDP)

Bilag 5: Indstilling vedr. DANVA kontingent 2022  

Tilmelding

Tilmelding til generalforsamlingen er nødvendig. Alle DANVAs medlemmer kan deltage i generalforsamlingen via kommunikationsplatform Teams. Tilmelding sker her...

Yderligere information

Kontakt Edyta Christiansen på telefon 8793 3503 eller ec@danva.dk