regionalmøder3 2018.jpg

De traditionsrige regionalmøder til efteråret bliver udvidet fra to til fire timer med mulighed for indgående at snakke om aktuelle emner, som det ikke har været muligt at debattere på grund af corona-krisen.

DANVA Årsmøder danner rammen for, at medlemmerne samles for at debattere med hinanden om aktuelle emner fra vandbranchen. Men i år har det siden 11. marts ikke være muligt heller for vandsektoren at mødes fysisk og udveksle erfaringer, skærpe argumentationer og dele viden. Selvom de fleste blevet fortrolige med at mødes virtuelle rum, så er det ikke altid optimalt.

Sæt kryds i kalenderen

Regionalmøderne, der afholdes i tidsrummet kl 10-14 er planlagt til at finde sted:

  • 16. september: Ringsted
  • 17. september: Hofor
  • 19. oktober: Trefor
  • 20. oktober: Viborg
  • 22. oktober: Aalborg

”Man kommer ikke uden om, at dialog og debat trives bedst, når mennesker mødes og ser hinanden i øjnene i virkeligheden. Derfor har DANVAs bestyrelse besluttet at udvide regio-nalmøderne for at give ekstra plads til at tale med hinanden i sammen rum, det, som vi ikke har kunnet gøre på grund af Covid-19,” siger DANVAs formand, Lars Therkildsen.

Formålet med regionalmøderne er at give medlemmerne mulighed for at mødes med hin-anden og bestyrelsen i en så tæt dialog som overhovedet muligt. Ligesom de forgående år vil formand, Lars Therkildsen og næstformand, Ango Winther være de gennemgående repræsentanter for bestyrelsen. Herudover vil øvrige bestyrelsesmedlemmer deltage lokalt på møderne i deres område.