Hilde_Tonne.gif

Hilde Tonne er Group Chief Innovation Officer med ansvar for digitalise-ring og innovation i Rambøll. 

Hun har tidligere haft flere bestyrelsesposter i norske virksomheder og er i dag bestyrelsesmedlem i Danske Bank og bestyrelsesformand for Hafslund AS, et norsk energi- og infrastrukturselskab.

En stærk international profil som leder inden for innovation og digitalise-ring i telebranchen og olie- og gasindustrien.

En del af koncernledelsen hos Telenor gennem otte år, blandt andet som Executive Vice President for Group Industrial Development og som Deputy Head for Asien-regionen.

Før dette ledte hun Technology & Research i Norsk Hydro ASA, Oil & Energy.

I 2016 ledte Hilde Tonne dannelsen af Digital Norway, et fælles initiativ fra de femten største virksomheder i Norge om at etablere et center for at understøtte digitaliseringen af norske virksomheder.

Hun er nu leder af Digital Norways Advisory Board.