Gustaf Olsson taler.jpg

Gustaf Olsson er professor i industriel automation og har siden 2006 været professor Emeritus på Lunds Universitet i Sverige. Han er en kendt taler på internationale konferencer. Især emnet omkring vand og energi optager ham.

Hans forskning inkluderer blandt andet kontrol og automation af vandsystemer, kraftvarmeproduktion, elektriske systemer og industrielle processer. I de senere år har han fokuseret på vand-energi nexus: den indbyrdes afhængighed mellem vand og energi. Energiudnyttelse, -produktion og –forbrug er afhængig af tilgængeligheden og kvaliteten af vand, mens vandindvinding, produktion og forbrug også er afhængige af energi.

Gustaf har skrevet og været medforfatter på en række internationale bøger og omkring 200 videnskabelige publikationer. Hans seneste bog “Clean water using solar and wind – outside the power grid” blev udgivet i 2018 og er nu via open access tilgængelig for alle. Han har også skrevet bogen ”Water and Energy” (seneste udgave i 2015) og bogen ”Smart Water Utilities: Complexity made simple” sammen med Pernille Ingildsen. 

Siden 2006 har han delt sin tid mellem Chalmers Universitet i Sverige, Malaysias Tekniske Universitet og Tsinghua Universitet i Beijing, Kina. Han er æresmedlem af fakultetet i Exeter Universitet i Storbritannien. Han har bl.a. været chefredaktør på IWA Water Science and Technology og medlem af IWA’s Board of Directors. I 2010 modtog han IWA Publication Award. I 2012 blev han æresmedlem af IWA og udnævnt til æresdoktor på Malaysias Tekniske Universitet. I de seneste syv år har han været mentor for IWA Young Water Professionals fra hele verden med henblik på at udvikle deres tekniske skrivefærdigheder.