Koncertsal-Esbjerg-Musikhus.jpg

Torsdag den 23. maj 2019 kl. 10.20 – 11.30

Generalforsamlingen foregår i Musikhuset Esbjerg, Havnegade 18, 6700 Esbjerg.

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed det forløbne år

3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab for 2018 til godkendelse

4. Indkomne forslag

  • 4.1 Opgørelse af vandsektorens skattesag og disponering af overskydende midler
  • 4.2 Omstrukturering af vandsektorens VUDP aktiviteter

5. DANVA strategi for 2020 – 2024

6. Fastsættelse af kontingent for 2020 via portions- og kontingentpris

7. Fastsættelse af indbetaling til udviklings- og demonstrationsprojekter i 2020

8. Eventuelt

Bilag

Materialer til download:
Brev fra DANVAs bestyrelse om DANVAs strategiarbejde samt ambitions- og kontingentniveau.

Program for hele årsmødet den 23. og 24. maj 2019 

Dagsorden for generalforsamlingen den 23. maj 2019 kl. 10.20.

Årsberetning 2019.

Indstilling vedr. regnskab 2018.
o Årsrapport for DANVA 2018
o Regnskab for VUDP 2018

Indstilling vedr. opgørelse af vandsektorens skattesag og disponering af overskydende midler.

Indstilling vedr. omstrukturering af vandsektorens VUDP aktiviteter.

Indstilling vedr. fastsættelse af kontingent for 2020 via portionspris og kontingentpris.

Indstilling vedr. indbetaling til udviklings- og demonstrationsprojekter i 2020.

Yderligere information

Kontakt Edyta Christiansen på tlf. 8793 3503 eller ec@danva.dk