Gruppefoto DANVA Bestyrelsen 2016 2.jpg

Anmeldelse af kandidatur til formandsvalget og/eller bestyrelsesvalget i DANVA

På DANVAs generalforsamling den 24. maj 2018 skal der gennemføres valg af bestyrelsesformand samt valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til foreningens bestyrelse. Generalforsamlingen afholdes på Comwell Kolding. Valgene gennemføres i henhold til DANVAs vedtægter (herunder sidedokumentet ”valgregulativ” og forretningsorden for generalforsamlingen).

Vedtægter, valgregulativ og forretningsorden for generalforsamlingen kan ses ved at klikke her.

Vedtægterne beskriver forhold vedrørende anmeldelse af kandidatur og selve valghandlingen samt organiseringen af DANVAs bestyrelse.

DANVAs bestyrelse skal i henhold til vedtægterne bestå af 15 medlemmer inkl. formanden. Valgbare til DANVAs bestyrelse er personer, der er valgbare som bestyrelsesrepræsentant efter § 30 (valggruppe I) eller som selskabsrepræsentant efter § 31 (valggruppe II). Af DANVAs samlede bestyrelse (inkl. formanden) skal 8 medlemmer være bestyrelsesrepræsentanter, og 7 medlemmer skal være selskabsrepræsentanter.

I tilknytning til det forstående valg har sekretariatet fået et spørgsmål om fortolkningen af vedtægternes § 34. I den forbindelse er der udarbejdet Notat vedr. Rækkevidden af vedtægternes § 34, som kan ses her. Denne fortolkning vil være grundlaget for gennemførelse af valghandlingen og udpegningen af DANVAs nye bestyrelse.

Hvis du vil vide mere om bestyrelsens mødefrekvens, arbejdsform, honorering m.v. kan du klikke her.

Adgang til DANVAs aktuelle strategi- og handlingsplan kan du få ved at klikke her.

Generalforsamlingen skal som det første vælge en bestyrelsesformand. Bestyrelsesformanden skal opfylde betingelserne for opstilling som selskabsrepræsentant, bestyrelsesrepræsentant eller begge dele. Om formanden er selskabsrepræsentant eller bestyrelsesrepræsentant er afgørende for besættelsen af de øvrige bestyrelsesposter. Hvis bestyrelsesformanden er fra valggruppe II skal der efterfølgende vælges 6 medlemmer fra valggruppe II og 8 medlemmer fra valggruppe I. Hvis bestyrelsesformanden er fra valggruppe I, skal der efterfølgende vælges 7 medlemmer fra valggruppe II og 7 medlemmer fra valggruppe I. Samtidig vælges der 8 suppleanter for hver valggruppe. Der kan således vælges op til 31 personer ved valgene; 16 personer fra valggruppe I og 15 personer fra valggruppe II.

Hvis du vil vide mere om selve valgprocessen kan du klikke her.

Alle stemmeberettigede medlemmer er via invitationen til DANVAs årsmøde og via medlemsmagasinet danskVAND blevet orienteret om kravet om anmeldelse af kandidatur. DANVAs vedtægter foreskriver, at en kandidat senest 14 dage før generalforsamlingen, hvor valghandlingen finder sted, skal anmelde sit kandidatur. Alle medlemmer har mulighed for via DANVAs hjemmeside at se alle kandidater, hvorfor det er besluttet, at kandidaterne ikke vil have taletid på generalforsamlingen umiddelbart før selve valghandlingen.

Kandidatlisterne på DANVAs hjemmeside indeholder: Én liste med kandidater til formandsvalget, én liste med kandidater til bestyrelsesvalget fra valggruppe I og én liste med kandidater til bestyrelsesvalget fra valggruppe II.

I ønskes alle et godt valg!

Giv gerne feedback på denne artikel
DANVA arbejder hele tiden på at gøre det endnu bedre for dig. Derfor ville vi blive glade, hvis du ville give os feedback på denne artikel - enten ved at klikke på ikonerne nederst eller ved at skrive en mail til lf@danva.dk.

Tak for hjælpen.

Fandt du det du søgte?