Anders og IWA 2020 bannere.JPG

Lokale (danske/nordiske) sponsorater til IWA 2020 betyder både øget synlighed for de sponserende virksomheder og er med til at sikre, at den samlede danske eksponering på IWA 2020 bliver markant stor og betydelig. Det danske aftryk og indflydelse på IWA 2020 og hermed også de resultater, vi sammen kan forvente i tiden efter kongressen, øges i takt med den danske opbakning, vi kan mønstre.

Danmark viste meget tidligt – allerede i ansøgningsfasen i 2015 - at vi står sammen om IWA 2020 herunder med betydelige tilsagn fra såvel myndigheder som offentlige og private virksomheder om at sponsere og i øvrigt støtte op om begivenheden. Så vi er rigtigt, rigtigt godt på vej. Læs mere her.

Det er glædeligt at konstatere, at kredsen af virksomheder, der støtter op om IWA 2020, stadig øges. Og der er plads til flere. Så hvis du og din virksomhed ønsker at blive en del af denne enestående begivenhed for Danmark og dansk vandviden og –teknologi, så tøv ikke med at rette henvendelse til Anders Bækgaard, ab@danva.dk.