IWA 2020 Kajakker - forsidemotiv.jpg

IWA, IWA Danmark og DANVA samarbejder om legacy eller det mere langsigtede outcome fra IWA 2020.

Første udkast skal komme i løbet af foråret og vil være klar til diskussion på Host Country Committee-mødet den 25. april 2018. Der er nedsat en arbejdsgruppe på tværs af de nuværende arbejdsgrupper og med inddragelse af repræsentanter for hele vandsektoren.

Arbejdsgruppen har diskuteret legacy fra de seneste IWA-kongresser som inspiration til både form og indhold. Det har været:

  • Lissabon 2014 med fokus på regulering af vandsektoren med vedtagelse af: ”The Lisbon Charter 2+1: Guiding the Public Policy and Regulation of Drinking Water Supply, Sanitation and Wastewater Management Services”
  • Brisbane 2016 hvor Principles for Water Wise Cities blev vedtaget, og hvor der i øvrigt var fokus på FN’s Verdensmål ved sessioner og i form af en erklæring fra IWA. Der var også et summit med følgende erklæring om Scarcity/Drought

For Tokyo 2018 kender vi endnu ikke legacy-elementerne, men forventer fokus på megacities og klima – både reduktion af udledninger og tilpasning.

Arbejdsgruppen arbejder videre med et konceptnotat for vores kernefortælling, der skal skabe fælles forståelse og definere danske ønsker og forventninger til outcome af kongressen i København.

Det sker inden for en ramme, hvor vi skal rumme IWA’s politiske og organisatoriske ønsker, kunne fremvise danske løsninger på en hensigtsmæssig og tydelig måde, og som samtidig er relevant i forhold til den globale udvikling og de internationale målsætninger som f.eks. FN’s Verdensmål.

2020 Outcome: Et stærk resultat fra IWA-2020, som fremhæver danske styrke-positioner og placerer Danmark markant på den internationale vanddagsorden i de kommende år.

Yderligere information

Kontakt Miriam Feilberg, DANVA, mfe@danva.dk for yderligere information.