VS skaber sundt liv.jpg

Vandselskaber er livsbevarende og skaber sundt liv for danskerne.

Det gør de ved at levere klimaløsninger, rent drikkevand og rense spildevandet, så det kan ledes ud i vandmiljøet uden at påvirke den økologiske balance. Ved at beskytte vandløb, søer, havmiljø, sikre rene badestrande og muliggøre havnebade understøtter vandselskaberne det sunde liv.

Tilliden til drikkevandet er et kardinalpunkt for vandselskaberne, der arbejder ud fra et mål om at være til størst mulig værdi for hele samfundet.

Målsætning

  • DANVA understøtter vandselskaberne i at levere høj forsyningssikkerhed, rent drikkevand, høj rensekvalitet af spildevand samt klimatilpasning med samfundsmæssig høj merværdi til lave, stabile priser.
  • Vandselskaberne håndterer vandmiljøets sammenhængende vandstrømme dvs. grundvand, vandløb, søer, havmiljø, kystbeskyttelse, badestrande, havnebade m.m.. Dette sker i samspil med myndigheder og med fokus på samfundsmæssigt optimale løsninger.
  • Vandsektoren har skærpet fokus på arealanvendelse, grundvandsbeskyttelse og sammenhænge i håndteringen af vand mellem by og land.