VS skaber bæredygtige samfund.jpg

Vandselskaberne skaber et bæredygtigt samfund.

De arbejder målrettet på at producere bæredygtig energi, reducere CO2-udledningen eller blive klimaneutrale og på den måde bidrage til at indfri ambitiøse klimamål i Danmark. 

FN’s verdensmål aktualiserer relationen mellem bæredygtighed og vand. Og netop FN’s verdensmål er sammen med nationale og internationale klimamål sigtelinjer for vandselskabernes arbejde, side om side med indsatsen for miljøbeskyttelse og biodiversitet.

Målsætning

  • DANVA understøtter vandselskabernes arbejde med i forening og i samspil med samarbejdspartnere at understøtte nationale og internationale klimamål, FN’s verdensmål, samt miljø og biodiversitet. 
  • Vandselskaberne arbejder med CO2-reduktion og grøn omstilling med henblik på at gøre vandsektoren energiproducerende og klimaneutral. 
  • Vandselskabernes bidrag til vandteknologi skaber merværdi for vandkunder, samfund og private virksomheders eksport. Via partnerskaber har de fokus på tilliden til drikkevand, baseret på rent grundvand, ressourceudnyttelse og rensning af spildevand samt beskyttelse af samfundet mod klimarelaterede oversvømmelser.

Value cannot be null. Parameter name: source