2020.08.17-Ikon-Attraktive lokalområder.jpg

Vandselskaberne skaber attraktive lokalområder, der ofte udvikles i samarbejde med vandkunder.

Bydele får et samlet løft gennem innovative, kreative og æstetiske klimaløsninger, og kunderne får i processen ejerskab til løsningerne og en bedre forståelse for miljøet. 

Kunden er i fokus i vandselskaberne, og f.eks. gennem digitalisering skaber man flere individuelle løsninger i et ellers kollektivt system. 

Attraktive lokalområder er også områder, hvor mennesker kan få arbejde. Vandselskaberne tilbyder spændende jobs med fokus på grøn omstilling, bæredygtighed og miljø. 

Herudover driver vandselskaberne en efterspørgsel efter serviceydelser og støtter det lokale erhvervsliv. I partnerskaber med virksomheder i lokalområdet og universiteter er selskaberne med til at udvikle nye og bedre løsninger til at levere klimaløsninger, rent drikkevand og renset spildevand på. Løsninger, der i sidste ende kan kommercialiseres af partnerne. På den måde er vandselskaberne med til at udfolde et vækstpotentialet i lokalområdet, samtidig med at de skaber merværdi for kunderne i form af lave, stabile priser og højere kvalitet. 

Målsætning

  • DANVA understøtter vandselskabernes samarbejde med kommuner, lokale virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner samt skoler. 
  • Vandselskaberne er qua lokale og nationale udbud en central spiller i nærmiljøernes grønne udvikling, jobskabelse og innovationskraft. 
  • Gennem det lokale samarbejde er vandselskaberne med til at fremme en miljøbevidst adfærd hos forbrugerne og bidrage til at udvikle lokalområder, der er attraktive at bosætte sig i. 

Value cannot be null. Parameter name: source