2020-08-17-ikon-grøn omstilling.jpg

Vandselskaberne leverer grøn omstilling gennem innovation af ressourcebesparende, digitale og holistiske løsninger inden for det samlede vandkredsløb.

Flere og flere processer vil blive automatiseret ligesom optimering af processerne vil blive datastyret. Nye løsninger vil understøtte den grønne omstilling og udviklingen af smarte, attraktive danske byer. 

Løsningerne kan udvikles på tværs af forsyningsarterne. Effektivisering, energioptimering, reduktion af drivhusgasser og produktion af grøn energi er i fokus. 

Målsætning 

  • DANVA understøtter vandselskaberne i at være proaktive med forskning, udvikling og afprøvning af nye løsninger, der effektivt bidrager til at skabe endnu bedre forhold for mennesker, miljø og klima samt eventuelt øget eksport af dansk  vandteknologi. 
  • Vandselskaberne skaber nye forretningsmodeller og er en integreret del af den grønne omstilling på tværs af forsyningsarter med fokus på energioptimering og mål om reduktion af drivhusgasser. 
  • Vandsektoren tager ansvar for innovation, teknologisk udvikling og digitalisering, som er en naturlig og central del af kerneydelserne. 

Value cannot be null. Parameter name: source