2020-08-17-ikon-dialog.jpg

Det er naturligt for DANVA at varetage medlemmernes interesser i dialog med omverdenen.

Foreningen omfavner vandselskabernes forskellige vilkår, så medlemmerne agerer i en stærk, samlet forening med gennemslagskraft. 

DANVAs medlemsservice skaber på den baggrund også værktøjer gennem dialog og samarbejde i foreningen. 

Målsætning

  • DANVA omfavner vandselskabernes forskellige vilkår, hvor medlemmerne agerer i en stærk, samlet forening med gennemslagskraft til gavn for opfyldelse af lokale og nationale mål. 
  • DANVA skaber som vandsektorens brancheorganisation og talerør endnu større resultater gennem samarbejder og alliancer med relevante aktører nationalt og internationalt. 
  • DANVA skaber værktøjer for vandselskabernes dialog og samarbejde med kunderne. 

Value cannot be null. Parameter name: source