2020-2024-strategi-DANVA_forside.jpg

DANVA strategi 2020-2024

DANVAs nye strategi blev vedtaget på generalforsamlingen 28. maj 2020. 

Vision

DANVA vil arbejde for, at vandbranchen kan gå forrest i den grønne omstilling og skabe sunde og bæredygtige samfund. 

DANVA vil gøre Danmark til et foregangsland for bæredygtige vand-, spildevands- og klimaløsninger, hvor biodiversitet, ressourceeffektivitet og integreret forvaltning af hele vandkredsløbet prioriteres. Vandbranchen skal inspirere og motivere til handling lokalt, nationalt og globalt.

DANVA vil understøtte innovation og teknologiudvikling i vandbranchen og facilitere samarbejde og videnudveksling nationalt og internationalt. 

DANVA vil arbejde for de rammevilkår, der er nødvendige for at realisere vores vision "Rent vand for bæredygtige byer og samfund."

DANVA vil understøtte vandbranchens fokus på effektiv drift til gavn for borgere, samfund, klima og natur.

Mission

Forene alle vandkredsløbets aktører i samarbejde om bæredygtige løsninger. 

Forstærke alle, der sikrer forbrugernes tillid til vand, effektiv drift og en høj forsyningssikkerhed.

Fortælle alle om værdien og effekten af danske vandløsninger, der skaber liv og sundhed.

Strategiske indsatsområder

  • Vandselskaberne skaber sundt liv
  • Vandselskaberne skaber bæredygtige samfund
  • Vandselskaberne skaber attraktive lokalområder
  • Vandselskaberne leverer grøn omstilling
  • DANVA arbejder for en fremsynet, sammenhængende regulering
  • DANVA skaber resultater i dialog med omverdenen

Læs strategien

Du kan downloade DANVAs strategi 2020-2024 her. 

Yderligere information

Kontakt DANVAs direktør Carl-Emil Larsen på 2033 8515 eller cel@danva.dk