Strategiforside-2016-2020.jpg

Arbejdet med DANVAs strategi har bl.a. omfattet en strategiworkshop med DANVA bestyrelsens strategiudvalg, en strategi camp med medlemmerne fra DANVAs rådgivende udvalg, involvering af ekspertpanel med deltagere fra Aarhus Universitet, Landbrug og Fødevarer, Naturstyrelsen og Grundfos.