I marts 2015 blev DANVAs strategiarbejde sat i gang, en bottom-up proces med inddragelse af medlemmerne. Målet var udarbejdelse af en visionær strategi for DANVAs indsats for 2016-2020. En ny strategi for vandsektoren til gavn for medlemmerne, folkesundheden, miljøet og klimaløsninger.

Se film om tilblivelsen af DANVAs strategi.

Arbejdet har bl.a. omfattet en strategiworkshop med DANVA bestyrelsens strategiudvalg, en strategi camp med medlemmerne fra DANVAs rådgivende udvalg, involvering af ekspertpanel med deltagere fra Aarhus Universitet, Landbrug og Fødevarer, Naturstyrelsen og Grundfos.

Se film om DANVAs strategi, og hvordan omsætter DANVA medlemmer den i hverdagen.

Se film om, hvor DANVAs er nået til med sin strategi Rent vand til Danmark og verden.