Sønæs_rensedam_Viborg.jpg
sØnæs Klimapark i Viborg vandt prisen i 2016.

DANVA og Realdanias Klimapris skal fremhæve klimatilpasnings aktiviteter og anderkende projekter – og ildsjælene bagved – der bidrager til at tilpasse den danske vandsektor til nye klimatiske forhold. Ønsket er, at DANVA og Realidanias Klimapris er med til at skabe dialog og samtale om klimaforandringer og klimatilpasning, først og fremmest i vandsektoren, men også i den danske offentlighed.

DANVA og Realdanias Klimapris skal fremhæve klimatilpasnings aktiviteter og anderkende projekter – og ildsjælene bagved – der bidrager til at tilpasse den danske vandsektor til nye klimatiske forhold. Ønsket er, at DANVA og Realidanias Klimapris er med til at skabe dialog og samtale om klimaforandringer og klimatilpasning, først og fremmest i vandsektoren, men også i den danske offentlighed.

Prisens navn

DANVA og Realdanias Klimapris.

Indstillinger til prisen

DANVA og Realdanias Klimapris uddeles i 2017 ved Dansk Vand Konference.
Udgangspunktet er samspillet mellem klimatilpasnings tiltag og mennesker i urbane og rurale områder i Danmark.
DANVA og Realdanias Klimapris gives til ide, design, anlæg, drift eller proces.
Deltagere kan indstille sig selv eller blive indstillet til prisen.

Download skabelon for indstilling her.

Send den udfyldte skabelon til:
Lars Fischer
E: lf@danva.dk.
Skriv gerne "Nominering til DANVAs klimapris" i emnefelt.

Deadline for nomineringer er den 15. september 2017.

Kriterier for nominering og uddeling af prisen

DANVA og Realdanias præmierer klimatilpasningsaktiviteter, der forebygger oversvømmelser eller på en effektiv, synlig, bæredygtig, kreativ og nyskabende måde gør klimatilpasning til en del af danskernes hverdag.
Aktivteten giver konkret nytte og anvendelse for klimatilpasning i vandsektoren (f.eks. ved at styrke samspillet mellem klimatilpasningstiltag og mennesker i urbane og rurale områder i Danmark).

  • Aktiviteten har stor synlighed og gennemslagskraft
  • Aktiviteten er kreativ og innovativ og er karakteriseret ved deltagernes engagement
  • Aktiviteten kan let adopteres af andre
  • Aktiviteten peger fremad og er bæredygtig