Haraldsminde Regnvandssø Bro
I 2021 var juryen enige om, at vinderprojektet Haraldsminde regnvandssø er et forbilledligt samarbejde på tværs af kommune- og forsyningsgrænser.

DANVA uddeler igen branchens egen klimapris til innovative klimaprojekter, der på en effektiv, synlig, bæredygtig, kreativ og nyskabende måde gør klimatilpasning til en del af danskernes hverdag.

DANVA præmierer innovative projekter, der på en effektiv, synlig, bæredygtig, kreativ og nyskabende måde gør klimatilpasning til en del af danskernes hverdag

Projekterne skal for eksempel:

 • Udvikle klimatilpasningsløsninger helhedsorienteret og på tværs af land og by.
 • Tage udgangspunkt i den lokale historie og geografi, herunder vandets naturlige forløb.
 • Bidrage med merværdi og udvikling af lokalområderne i form af f.eks. miljøforbedringer og nye rekreative rum i byerne.
 • Bidrage til at fremme lokal natur og biodiversitet for dyr og mennesker.
 • Være med til at opbygge nye fællesskaber for borgerne i lokalområdet.
 • Involvere og være til gavn for flere grupper af borgere
 • Arbejde i partnerskaber med kommune, institutioner, virksomheder, brugergrupper eller lign.

Nominer et projekt til prisen - senest den 14. oktober 2022

Kender du et vandselskab, der er en central spiller i et klimatilpasningsprojekt, som forebygger oversvømmelser eller på en effektiv, synlig, bæredygtig, kreativ eller nyskabende måde gør klimatilpasning til en del af danskernes hverdag.

Så nominer projektet til DANVAs klimapris, der uddeles  til et klimaprojekt udover det sædvanlige. Nomineringer bedes indsendt senest den 14. oktober 2022 ved at udfylde formularen

Alle vandselskaber kan modtage prisen for et klimatilpasningsprojekt evt. også på vegne af et tværgående samarbejde med en række projektpartnere.

Projektet kan enten nomineres af vandselskabet, eller det kan nomineres af en projektpartner eller en tredjepart.

I kan udelukkende nominere projekter, der er omfatter anlæg og er taget i anvendelse. Deadline for nomineringer er den 29. september 2022.

Husk

 • Det er udelukkende vandselskaber, der kan modtage prisen for et klimatilpasningsprojekt evt. også på vegne af et tværgående samarbejde med en række projektpartnere.
 • Projektet kan enten nomineres af vandselskabet, eller det kan nomineres af en projektpartner eller en tredjepart.
 • I kan udelukkende nominere projekter, der er omfatter anlæg og er taget i anvendelse.

Uddeling af prisen

Vinderne af DANVAs klimapris 2022 offentliggøres ved Dansk Vand Konferencen den 23.-24. november 2022. 

Yderligere information

Har du spørgsmål til DANVAs klimapris, kontakt Lars Fischer, E: lf@danva.dk, M: 51265187.

Tidligere vindere af DANVAs klimapris

DANVA har uddelt prisen siden 2016.

 • 2016: Sønæs
 • 2017: Kokkedal
 • 2018: Klimabyen Middelfart ved Middelfart Spildevand A/S
 • 2019: Klimaprisen blev ikke uddelt pga manglende klimatilpasningsprojekter i vandselskaberne 
 • 2020: Corona
 • 2021: Haraldsminde regnvandssø