Klimapris vinderbillede.jpg
I 2018 var der enighed i juryen, at vinderprojektet alene i kraft af sin størrelse imponerede men også visionen og engagementet i projektet var udslagsgivende for at valget i sidste ende faldt på KlimaByen Middelfart.

48% af danskerne mener, at klima er det vigtigste tema at få prioriteret i valgdebatten forud for det kommende folketingsvalg. Vigtigere end sundhedspolitik og udlændingepolitik. Det er på den baggrund, at DANVA igen i år uddeler branchens egen klimapris.

DANVAs klimapris gives til et vandselskab, der har været en central spiller i et klimatilpasningsprojekt, der forebygger oversvømmelser eller på en effektiv, synlig, bæredygtig, kreativ eller nyskabende måde gør klimatilpasning til en del af danskernes hverdag.

I kan indsende projekter DANVA uddeler igen en klimapris til et klimaprojekt udover det sædvanlige. Derfor indkalder vi nomineringer, som bedes indsendt senest den 5. juli 2019 ved at udfylde formularen

Nominer et projekt til prisen - senest den 5. juli 2019

Alle vandselskaber kan modtage prisen for et klimatilpasningsprojekt evt. også på vegne af et tværgående samarbejde med en række projektpartnere.

Projektet kan enten nomineres af vandselskabet, eller det kan nomineres af en projektpartner eller en tredjepart.

I kan udelukkende nominere projekter, der er omfatter anlæg og er taget i anvendelse. Deadline for nomineringer er den 5. juli 2019.

Nominer et vandselskab

Deadline for nomineringer er den 5. juli 2019. 

Klik her og nominer et vandselskab.

Kriterier for nominering og uddeling af prisen

DANVA præmierer klimatilpasningsaktiviteter, der forebygger oversvømmelser eller på en effektiv, synlig, bæredygtig, kreativ og nyskabende måde gør klimatilpasning til en del af danskernes hverdag.

Projektet giver konkret nytte og anvendelse for borgerne i lokalområdet.

Nominerede projekter vil blive vurderet i henhold til disse fire parametre, der alle vægter lige meget. 

  • Projektet har stor nyhedsværdi, er f.eks. kreativ, innovativ, eller det præsenterer nye løsninger.
  • Projektet repræsenterer en stor merværdi for lokalområderne, i det det f.eks. tilfører miljøforbedringer, højner forsyningssikkerheden eller bidrager til udviklingen af lokalområdet med nye rekreative rum i byerne. 
  • Projektet medfører effektivitetsforbedringer. 
  • Projektet er karakteriseret ved involvering af brugergrupper og tværgående samarbejde med f.eks. regionen, kommunen, brugergrupper eller lign. 

I 2018 er det udelukkende vandselskaber, der kan modtage prisen for et klimatilpasningsprojekt evt. også på vegne af et tværgående samarbejde med en række projektpartnere.

Uddeling af prisen

Vinderne af DANVAs klimapris 2019 offentliggøres ved Dansk Vand Konferencen den 12. november 2019. 

Yderligere information

Har du spørgsmål til DANVAs klimapris, kontakt Lars Fischer, E: lf@danva.dk, M: 51265187.

Tidligere vindere af DANVAs klimapris

DANVA har uddelt prisen siden 2016.

  • Vinderne 2016: Sønæs
  • Vindere 2017: Kokkedal
  • Vindere 2018: Klimabyen Middelfart ved Middelfart Spildevand A/S