Kokkedal_28_Boern i bassin.jpg
Klimatilpasning i Kokkedal vandt klimaprisen i 2017. Igen i 2018 uddeler DANVA 50.000,- kr. til et klimaprojekt ud over det sædvanlige.

DANVA ønsker at anderkende klimatilpasningsprojekter, der bidrager til at tilpasse Danmark til nye forhold. Formålet er at give inspiration og skabe dialog om klimatilpasning i vandsektoren.

DANVA uddeler igen en klimapris til et klimaprojekt udover det sædvanlige. Derfor indkalder vi nomineringer, som bedes indsendt senest den 15. august 2018 ved at udfylde formularen

Nominer et projekt til prisen - senest den 15. august 2018

I 2018 er det udelukkende vandselskaber, der kan modtage prisen for et klimatilpasningsprojekt evt. også på vegne af et tværgående samarbejde med en række projektpartnere.

Projektet kan enten nomineres af vandselskabet, eller det kan nomineres af en projektpartner eller en tredjepart.

I kan udelukkende nominere projekter, der er omfatter anlæg og er taget i anvendelse. Deadline for nomineringer er den 15. august 2018.

Nominer et vandselskab

Deadline for nomineringer er den 15. august 2018. 

Klik her og nominer et vandselskab.

Kriterier for nominering og uddeling af prisen

DANVA præmierer klimatilpasningsaktiviteter, der forebygger oversvømmelser eller på en effektiv, synlig, bæredygtig, kreativ og nyskabende måde gør klimatilpasning til en del af danskernes hverdag.

Projektet giver konkret nytte og anvendelse for borgerne i lokalområdet.

Nominerede projekter vil blive vurderet i henhold til disse fire parametre, der alle vægter lige meget. 

  • Projektet har stor nyhedsværdi, er f.eks. kreativ, innovativ, eller det præsenterer nye løsninger.
  • Projektet repræsenterer en stor merværdi for lokalområderne, i det det f.eks. tilfører miljøforbedringer, højner forsyningssikkerheden eller bidrager til udviklingen af lokalområdet med nye rekreative rum i byerne. 
  • Projektet medfører effektivitetsforbedringer. 
  • Projektet er karakteriseret ved involvering af brugergrupper og tværgående samarbejde med f.eks. regionen, kommunen, brugergrupper eller lign. 

Juryen er:

  • Connie Hedegaard (Concito)
  • Laila Kildesgaard (KL)
  • Ellen Højgaard Jensen (Byplanlaboratorium)
  • Jesper Theilgaard (Kendis)
  • Tina Otterstrøm (Novafos)

I 2018 er det udelukkende vandselskaber, der kan modtage prisen for et klimatilpasningsprojekt evt. også på vegne af et tværgående samarbejde med en række projektpartnere.

Uddeling af prisen

Vinderne af DANVAs klimapris 2018 offentliggøres ved Dansk Vand Konferencen den 13. november 2018.

Prisen uddeles af juryens formand og DANVAs direktør. 

Yderligere information

Har du spørgsmål til DANVAs klimapris, kontakt Lars Fischer, E: lf@danva.dk, M: 51265187.

Giv gerne feedback på denne artikel
DANVA arbejder hele tiden på at gøre det endnu bedre for dig. Derfor ville vi blive glade, hvis du ville give os feedback på denne artikel - enten ved at klikke på ikonerne nederst eller ved at skrive en mail til lf@danva.dk.

Tak for hjælpen.

Fandt du det du søgte?