Carl-Emil-Larsen-pressefoto-2016.jpg

DANVA har fået en ny strategi med en justeret mission og en ny vision. ”Rent vand for bæredygtige byer og samfund”, lyder den.

En vision er et mål, der er så langt ude i fremtiden, at det knap nok kan ses. En drøm om en bedre fremtid.
Og DANVAs drøm er: ”Rent vand for bæredygtige byer og samfund”.
Det er en smuk drøm. Men også en udfordrende en af slagsen.

Vand – og her taler vi selvfølgelig både om drikkevand og spildevand – belastes i dag af mange forskellige aktiviteter og miljøfremmede stoffer – ingen nævnt ingen glemt. Det til trods så leverer vandselskaberne anno 2020 rent vand til kunder i de danske hjem og til recipienter i det danske miljø. Det gør I takket være moderne teknologier, dygtige medarbejdere og god ledelse. Det skal vi bygge videre på, for drømme er et spejl af virkeligheden.
Men skal vi drømme, så lad os da drømme om en situation, hvor bæredygtige byer og samfund, som i parentes bemærket også omfatter vandselskaberne, slet ikke eller kun minimalt belaster vandressourcen.

FN forudsiger, at to tredjedele af jordens befolkning i 2050 vil bo i et byområde. Allerede i dag står byerne for 75 procent af forbruget af naturressourcer, 50 procent af den globale affaldsproduktion og 60-80 procent af udledningen af drivhusgasser.

Det synes åbenbart, at vi må ændre noget. Vi må ændre vores afhængighed af fossile brændsler, vi må gå væk fra en lineær økonomisk model til en cirkulær og genanvende råstoffer, så vi ikke ophober affald, og vi undgår at slås om de samme, knappe naturressourcer. Og vi må selvfølgelig nedbringe udledningen af klimagasser, så vi ikke forværrer det globale og lokale klima.

Der er brug for en grøn omstilling, eller et grønt paradigmeskifte, som Steen Gade talte om på DANVAs årsmøde i 2019. Der er brug for, at vi gør drømme til virkelighed.

Vandselskaberne skal være med til at levere den grønne omstilling. Det skal I gennem innovation af ressourcebesparende, digitale og holistiske løsninger inden for det samlede vandkredsløb. Nye løsninger skal være med til at udvikle smarte, attraktive – og ikke mindst – bæredygtige byer og samfund. Effektivisering, energioptimering, reduktion af drivhusgasser og produktion af grøn og bæredygtig energi er i fokus, og I skal blive klimaneutrale og på den måde bidrage til at indfri ambitiøse klimamål for Danmark.

Drømme er et spejl af virkeligheden og endnu er ”Rent vand for bæredygtige byer og samfund” stadig en vision.

En vision, der skal virkeliggøres gennem en fremsynet, sammenhængende regulering. Den skal i lyset af ambitiøse klimamål, en stigende efterspørgsel efter bæredygtige løsninger og behovet for en grøn omstilling tilgodese, at effektive vandselskaber kan levere på flere bundlinjer. Reguleringen skal sikre vandselskabernes effektivitet og samtidig skabe råderum til værdiskabende løsninger i relation til den daglige drift, de langsigtede anlægsfinansieringer og innovationskraften.
Endnu er det blot en drøm, men de næste fire år vil vi i DANVA arbejde for at gøre visionen til virkelighed.

Vi glæder os til samarbejdet de næste 4 år også.

Læs mere

Læs DANVAs strategi 2020-2024 her.