Strategi Camp i Vandhuset 3. september 2015. Foto: Toke Hage.

”Think global, act local.” Denne meget brugte læresætning, som kunne stamme fra en selvhjælpsbog, skal minde os om, at vi uanset størrelse skal vælge en meget ambitiøs sigtelinje, når vi sætter os mål. 

Men hvad sker der, hvis vi bytter om på faktorernes orden, som vi jo har lært er ligegyldig? Sætningen kunne så lyde; ”Act local, think global.” Så er meningen mere møntet på, at små initiativer kan ende med at få indflydelse på den store virkelighed. 

Det kan godt være, at den overordnede betydning er den samme som i den oprindelige sætning, men det indefra og ud handlingsprægede afsæt matcher bedre intentionerne i den nye DANVA Strategi 2020, som bestyrelsen og medlemmerne arbejder med i øjeblikket. 

DANVAs Strategi koncentrerer sig hovedsagelig om at understøtte medlemmerne i det, de er sat i verden for, og som de globalt set er førende i nemlig lokalt at levere rent drikkevand, rense spildevand og etablere klimaløsninger. 

De danske vandselskabers status på verdensranglisten er et resultat af godt hundrede års systematisk udviklingsarbejde og af, at vandforsyningerne har et helt rent fokus på lokal udvikling. Vandselskaberne arbejder konstant på at optimere deres processer, så de ligger på højeste niveau. Ledelser og medarbejdere er til stadighed ambitiøse i bestræbelserne på hele tiden at blive bedre og billigere. 

Innovation af nye løsninger foregår i samarbejde med producenter og rådgivere. Små som store vandselskaber udvikler lokalt hele tiden nye modeller for, hvordan deres kerneprocesser bliver endnu mere samfundsunderstøttende. Processen begynder typisk med, at en ansat i driften øjner en mulighed for at gøre tingene lidt smartere, hurtigere eller bedre. Herefter kobles eksterne samarbejdspartnere på, og hvis de ser en mulighed i at markedsmodne løsningen til eksport, så gør de det. Vandselskaberne understøtter med reference og garantier for projektets troværdighed. 

Visionen for DANVAs Strategi 2016-2020 er:

  • DANVA vil gøre Danmark til et globalt center for viden om vand, teknologiske fremskridt, bæredygtige klimaløsninger og professionel forvaltning af hele vandets kredsløb ud fra princippet: Rent vand i eget land.

DANVAs mission er arbejdet med at:

  • Forene alle, der hver dag leverer sundt drikkevand, håndterer spildevand og forebygger oversvømmelser gennem klimatilpasning med både traditionelle og innovative metoder.
  • Forstærke alle, der udvikler og eksporterer danske vandløsninger til resten af verden, og på den måde skabe vækst og job i Danmark.
  • Fortælle alle om værdien af danske vandløsninger og på den måde påvirke både borgere og beslutningstagere til at støtte visionen.

De fire indsatsområder, der er foreslået i den nye strategi, er; Teknologier, Ydelser, Markeder, Selskaber. 

Som det fremgår af vision, mission og indsatsområder er strategien forankret i vandselskabernes selvstændige initiativer og udviklingsmuligheder. 

Udviklingen afhænger ikke af størrelse, og den foregår lokalt.