Den danske vandbranche har sat sig klar i startblokken. Aldrig har samarbejdsparterne været mere enige om det fælles mål, som der i skrivende stund udvikles modeller for. Men forslaget til revision af vandsektor-loven ser desværre ud til at spænde ben for den historiske mulighed for at skabe et historisk teknologi-spring. 

DI, DMT, FRI og DANVA, politikere, forskere, alle taler vi som med en tunge, når det gælder om, hvad der skal til for at få de mest optimale rammevilkår for vandselskaberne. Dem, der sætter gang i branchens fælles indsats i forhold til teknologiudvikling og vækst. Dermed er DANVAs strategi med at forene dansk vand til glæde for varetagelsen af medlemmernes interesse lykkedes. Desværre er embedsmændene, der skriver lovforslaget og bekendtgørelserne, ikke lige så indstillede på at fremme udviklingen. 

Modsat det politiske forlig, så har de nemlig ensidig fokus på rigid, økonomisk, centraladministrativ styring. De har sågar forslået en ekstra effektivisering på 800 mio. kr. som politikerne aldrig har været med til at bestemme. Denne nye besparelse om året, som embedsmændene vil lægge oven i det politisk vedtagne effektiviseringskrav på 1.3 mia. kr. i 2020, fjerner innovationskraften og truer med at spænde ben for bestræbelserne med at gøre vand til det nye vind. 

Vandselskaberne samarbejder med producenter og rådgivere om at udvikle de bedste løsninger til at gøre drift og styring endnu billigere og bedre. Vandvisionen skal fordoble eksporten af vandløsninger i 2025 og give branchen 4000 nye arbejdspladser. Med embedsmændene ekstra effektivisering bliver det ikke muligt. 

Branchens enighed kom eksplicit til udtryk på DANVAs konference om revision af vandsektorloven, som løb af stablen tirsdag 10. november i IDA Huset, København. Dagen understregede, at DANVA sammen med den øvrige branche har styrke til at skabe det teknologispring, der skal bane vejen for vandudviklingen. 

Ugen efter 17. og 18. november var rekordmange samle i Aarhus til DANVAs Dansk Vand Konference, der er det største arrangement i vandbranchen. Over to dage og gennem 87 oplæg blev det synliggjort, at der udvikles på livet løs i branchen. Der løses problemer og skabes nye løsninger som aldrig før. Og der er behov for nye løsninger og modeller nationalt og internationalt. 

Vandselskaberne drives fremragende. De holder taksterne i ro, men formår samtidig af egen drift at skabe udvikling. Det viser de nye nøgletal fra vandsektorens brancheorganisation, DANVA, ”Vand i tal 2015”, der netop er udkommet. 

DANVAs medlemmer bidrager med milliarder af kroner til samfundets samlede husholdning til gavn for blandt andet beskæftigelsen i vandbranchen herunder til rådgivere, entreprenører, leverandører med videre. Samtidig tager de ansvar for folkesundhed, miljø, klimatilpasning, forsyningssikkerhed og teknologiudvikling. 

Alle i branchen er klar til sammen med vandselskaberne at gå det næste niveau op og gøre vand til det nye vind. Men det kræver, at vandselskaberne bevarer innovationskraften. 

De sidder parat, når startskuddet for den nye vandsektorlov går. Så må vi bare håbe, at de ekstra effektiviseringer på 800 mio. kr. er fjernet, så de ikke spænder ben for vandbranchen på vej ud af startblokken.