Danmarks nye fødevareminister Mette Gjerskov inviterede til dialogmøde i ugen op til efterårsferien. Som direktør for DANVA var det mit første møde i ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Jeg var inviteret som en af ministerens grønne venner. Det vil sige en samling af interesseorganisationer omfattende ornitologer, skovens folk, økologer, haveforeningen, Greenpeace, WWF, DANVA og mange flere. 

Og hvorfor er Fødevareministeren pludselig blevet interessant? Jo, udover at være en initiativrig person med hjertet på rette sted i forhold til vand & miljø, så er Fødevareministeren leverandør af penge til mange af de initiativer, der lovgivningsmæssigt bestemmes i Miljøministeriet. At der endvidere er et stort interessesammenfald mellem de to nye ministre, gør blot situationen mere interessant. 

En stemningsrapport fra mødet vil være en beskrivelse af op mod 60 forventningsfulde, glade og entusiastiske mennesker. Efter 10 år med få gode tiltag i forhold til natur og miljø var der efter offentliggørelse af det nye regeringsgrundlag en forventning om, at nu vil udviklingen vende. Fødevareministeren var bestemt lyttende, ambitiøs men også realistisk i forhold til ressourcerne og grundlaget for regeringens flertal. 

For DANVA er der umiddelbart især 3 emner, hvor samarbejde er meget aktuelt. 

Af regeringsgrundlaget fremgår det, at der vil blive fremsat lovforslag om indførelse af obligatoriske boringsnære beskyttelsesområder, BNBO. Det fremgår endvidere, at kompensationen til landbruget skal finansieres via den forhøjede afgift på sprøjtegift. Dette lovforslag er et eksempel, hvor der vil være et stort samarbejde mellem de to ministerier både i forhold til indhold i lovgivningen men ikke mindst i forhold til finansieringen. 

DANVA har endvidere fremført, at vi gerne hjælper både Miljøministeren og Fødevareministeren i forbindelse med en generel zonering af vores vandindvindingsoplande. Det er på tide, at erfaringerne fra det mangeårige arbejde i KUPA-udvalgene bringes i spil, så vi kan få udpeget de mest sårbare områder i vores oplande og få indført de nødvendige restriktioner. Det er det, der har været lagt op til i mere end 10 år, og på linje med hvad mange af vores nabolande allerede har indført. Men nu skal der også ske handling til i Danmark. 

Det sidste emne er antageligt det vanskeligste at påvirke. Men man skal som bekendt aldrig give op! I det politiske spil kan der pludselig opstå usandsynlige muligheder. EU´s landbrugsstøtte er bygget op om dels en generel støtte i søjle 1 og den specifikke støtte i søjle 2. 

Den generelle støtte er hovedsageligt et direkte arealtilskud, men der er også krav forbundet til ordningen bl.a. krav om miljøhensyn. Men det er generelle krav, hvorfor der ikke kan målrettes mod særlige problemstillinger i bestemte områder. I søjle 2 findes landdistriktsstøttemidlerne, der ikke er bundet op på arealer, men kan bruges til en lang række formål i tilknytning til jordbruget og samfundsforhold på landet. 

Fordelen er, at de enkelte medlemslande administrerer ordningerne selvstændigt, og de kan derfor målrettes specifikke udfordringer. Det er muligt for medlemsstaterne at overføre op til 10 % af midlerne fra søjle 1 til søjle 2. Den danske regering har ikke hidtil anvendt denne modulation, men Mette Gjerskov ønsker at bruge muligheden og endda forhøje den andel, der kan overføres. 

I kommissionen er der stor uenighed mellem DG landbrug og DG miljø om modulationsordningen. Fødevareministeren skal derfor finde partnere i Ministerrådet for at få flertal for en mulig forhøjelse af modulationen. DANVA kan ved dette emne - gennem vores kontakter i den europæiske forening EUREAU - bistå det danske formandskab ved at bede vores europæiske kolleger om at kontakte de nationale ministre før Ministerrådets behandling.