Carl-Emil-Larsen-pressefoto-2016.jpg

Vandselskaberne kan være med til at opfylde Danmarks ambitiøse klimamål og understøtte teknologiudvikling.

Det kræver, at man fjerner den spændetrøje, der udhuler sektorens innovationskraft.

Vandsektoren ønsker at blive energiproducerende og klimaneutral. Det vil medvirke til at nedbringe Danmarks samlede CO2-udledning og skabe et unikt udstillingsvindue for danske vandløsninger.

Vandselskaberne har store ressourcer i spildevandet, som skal udnyttes i endnu højere grad samtidig med, at udledningen af lattergas, metan og CO2 skal begrænses. Bestræbelserne viser gode takter, hvilket kan blive løsninger, der efterspørges af resten af verden til gavn for vores eksport. Grøn strøm, fjernvarme fra spildevand, gas, biobrændstof og så naturligvis postevand fra rent grundvand, der ikke at forglemme er verdens mest klimaneutrale drikkevare. Alt dette er eksempler på, hvad vandsektoren kan bidrage med af løsninger til opfyldelsen af Danmarks ambitiøse klimamål i 2030.

Mange vandselskaber er allerede langt i deres bestræbelser, dog kan flere af dem være på vej til at miste pusten, fordi de hæmmes af, at den danske vandsektor er verdens mest regulerede. Reguleringen er ikke lagt an på, at vandselskaberne skal kunne understøtte løsningen af klimaudfordringer. Men det kan den blive, for samfundet forlanger, at vandselskaberne skal levere resultater på mange flere bundlinjer end kun den økonomiske, som er den nuværende regulerings eneste fokus.

Når effektiviseringskravene er højere end det, selskaberne realistisk set kan nå at effektivisere, fører det til nedskæringer i service og miljøforhold, manglende vedligehold, manglende investeringer og/eller manglende omkostningsdækning, hvorved selskabernes langsigtede økonomi og innovationskraft udhules. Svækkelsen betyder samlet set, at vandsektoren hæmmes kraftigt i at understøtte Danmarks målsætning om reduktion af drivhusgasser med 70 procent i 2030.

Derfor bør vandsektoren slippes fri. Ønsket er at sætte turbo på udviklingen af nye grønne vandteknologiske løsninger og en endnu større udnyttelse af restprodukterne i spildevandet samt begrænsningen af emission fra renseanlæg. For at kunne gøre det skal de generelle effektiviseringskrav til vandselskaberne suspenderes, de regulative hæmmere fjernes, og så skal der foretages en statslig merinvestering i de puljer og programmer, som understøtter forskning og udvikling inden for vandområdet.

De danske vandløsninger, der understøtter den grønne omstilling, er i høj kurs over hele kloden, det skal de blive ved med at være. Men det kræver en sammentænkt regulering. En mere frigjort vandsektor kan levere endnu flere løsninger til gavn for klimaet og miljøet.

Den strategi vil være langsigtet og komme Danmark og resten af verden til gode.