Danmark er i forhold til sin økonomi verdens førende nation inden for eksport af vandteknologi. Vandvisionen 2015 er omdrejningspunktet for det arbejde.

Den danske model er enestående

Vandbranchen har sat sig det mål, at eksporten af vandteknologi i 2025 skal være fordoblet til over 30 milliarder kroner, og der skal være skabt 4000 nye arbejdspladser. 

DANVA har initieret vandvisionen i samarbejde med Dansk Miljøteknologi og DI, og den er forankret i Miljøministeriet. Visionen har formaliseret arbejdet om teknologiudvikling og eksport, hvor rollerne er fordelt, så vandselskaberne i egenskab af nonprofit-aktører stiller faciliteter og anlæg til rådighed. 

Her kan forskere, rådgivere og producenter i samarbejde med vandselskaberne opfinde og udvikle nye smarte systemer og løsninger, der skal gøre danske vandselskaber endnu billigere og bedre. Efterfølgende kan de private aktører så modne resultaterne til eksport. 

Denne danske model er enestående i verden, og det er måske derfor, at Danmark trods sin beskedne størrelse er en stor spiller i markedet. 

25.000 jobs over hele landet

Udviklingen af vores vandløsninger er afhængige af det gode samarbejde, som er i hele branchen. 

Samarbejdet skaber lokal vækst og beskæftigelse til ikke mindst små og store virksomheder – producenter og leverandører inden for branchen. De får førstehåndskendskab til udfordringerne og mulighed for at udvikle og afprøve nye teknologier og løsninger i tæt samarbejde med forsyningerne. 

At Danmark er førende inden for eksport af vandteknologi, kan vi se af eksporttallene, som viser flotte vækstrater. Sidste år var den på 6 procent, hvor den samlede danske vareeksport kun steg 2,1 procent. Og faktisk er Danmark nr. 3 i EU inden for eksport af vandteknologi. 

De virksomheder, der arbejder med vand – vandklyngen – beskæftiger flere end 25.000 personer i Danmark, og bidraget til Danmarks BNP er mere end 28 milliarder kr. Det interessante er, at de mange jobs er fordelt i hele landet. 

Åbne vandselskaber er afgørende

Hvis regeringen fjerner nonprofit-princippet fra vandselskaberne og giver adgang til private ejere eller driftsherrer, så standser man branchens samarbejde om teknologiudvikling af vandløsninger. 

Så vil hensynet til konkurrence og optimering af egen bundlinje føre til lukkede porte i vandselskaber. Det er helt naturligt. 

For konkurrenceudsatte virksomheder har ikke et formål, der er designet til hensynet til samfundet, borgerne, beskyttelsen af drikkevand og miljø, investering i klimaløsninger og udvikling af teknologi. De er alene sat i verden for at optimere den økonomiske bundlinje. 

En sådan model i de danske vandselskaber vil medføre ringere vækst og beskæftigelse, ligesom kvaliteten og forsyningssikkerheden kommer under pres. 

Skræmmeeksempler på det ser vi overalt i verden, også helt tæt på os for eksempel i Berlin, hvor borgerne nu er efterladt med en kæmpe regning oven på et mislykket privatiseringseventyr af vandforsyningen i den tyske hovedstad. 

Dansk udvikling og eksport af vandteknologi er funderet på den nonprofit-struktur, som vandselskaberne arbejder efter. Den er samtidig grundlaget for, at håndtering af vand til stadighed bliver bedre og billigere i Danmark. 

Formålet med danske vandselskaber er hensynet til samfundet. Det er verdens bedste model.