Christiansborg froeperspektiv COLOURBOX6895681.JPG

DANVA roser den politiske aftale om beskyttelse af danskernes drikkevand.

Det brede forlig betyder nemlig, at der ikke længere må sprøjtes med pesticider i nærheden af drikkevandsboringer, og samtidig forstærkes screening og overvågning af grundvandet.

Det er en fin aftale, der er landet. DANVA har arbejdet for det her i knap 20 år. Beskyttelsen af danskernes drikkevand er naturligvis en af hoved-hjørnestenene i vandselskabernes arbejde. Det er godt, at politikerne har taget ansvar i forhold til vores ønske om, at man ikke må sprøjte i BNBO.

Nu er alle parter enige om metoden til, hvordan man skal beskytte det boringsnære grundvand. Den har manglet, hvilket har afstedkommet alt for mange uenigheder om noget, som alle grundlæggende burde være enige om.

Det er helt afgørende, at kommuner og lodsejere får implementeret den politiske aftale hurtigst muligt.

Samtidig vil DANVA presse på for, at man udvider beskyttelsen af vores grundvand mod pesticider til også at omfatte sårbare områder i de grundvandsdannende oplande og strategiske områder omkring byer og på øer.

Der er i forbindelse med den brede politiske aftale om at gøre de udpegede BNBO’er sprøjtefri skabt politisk enighed om løsningsmodellen. Nu må vi forene alle gode kræfter for at få politisk villighed til at bruge metoden til at tage de nødvendige næste skridt i de grundvands-dannende oplande også. Dermed kan vi en gang for alle beskytte fremtidens drikkevand mod påvirkningen fra pesticider.

Samtidig er det vigtigt at implementere metoder til at sikre kendskabet til og forekomsten af de stoffer, der er anvendt de seneste godt 50 år. Det er derfor godt, at anbefalingerne fra Vandpanelet kommer med løsninger til, hvordan man bedre kan overvåge og screene for stoffer i jorden. På den måde kan vi mere effektivt sikre danskernes drikkevand mod rester af sprøjtemidler, der allerede er i grundvandet eller på vej ned mod det.

Med den politiske aftale om sprøjtefri BNBO er vi kommet et vigtigt første skridt nærmere rent drikkevand til danskerne nu og i fremtiden.