_C0P9830 (1).jpg
Den nye bestyrelse træder sammen efter sommerferien og vil de første to år sikre rent vand til Danmark og verden. Herefter skal den selv præsentere den næste DANVA-strategi 2020-2024.

DANVA har fået ny bestyrelse. Medlemmerne valgte på generalforsamlingen 24. maj repræsentanter fra 15 vandselskaber, der de næste fire år skal sikre foreningens kurs. Den afgående bestyrelse overdrog samtidig strategien 2016-2020 med anbefalinger til, hvordan de nye medlemmer kommer fuldt og helt i mål, inden strategiperioden udløber om to år.

Strategien, der er udarbejdet af medlemmerne og har titlen, ”Rent vand til Danmark og verden”, er de mål, DANVA vil nå. Den er samtidig konkrete aktiviteter for vejen, DANVA vil gå sammen med medlemmer, myndigheder og vigtige samarbejdspartnere. 

Med FN's nye bæredygtighedsmål er vand forudsætningen for næsten alle mål og den vigtigste faktor for udviklingen af samfund i både u- og i-lande

DANVA vil forstærke alle danske vandselskaber. De er allerede i dag blandt de bedste i verden til at sikre rent miljø, rent drikkevand og klimaløsninger. Sammen med leverandører og rådgivere skaber vandsektoren fyrtårnsprojekter, der sætter nye standarder og vækker interesse i hele verden. Med FN's nye bæredygtighedsmål er vand forudsætningen for næsten alle mål og den vigtigste faktor for udviklingen af samfund i både u- og i-lande.

Udgangspunktet for DANVAs medlemmer er dog ikke at redde verden. Det er at sikre bedre og billigere løsninger for danskerne i de lokale vandselskaber, så de til enhver tid er effektive. Viser de løsninger, modeller og metoder, som udvikles lokalt, sig så at være nogle, samarbejdspartnere vil tilbyde andre markeder, så skaber det endnu mere værdi for det danske samfund gennem øget beskæftigelse og højere bidrag til BNP.

Den tidligere DANVA-bestyrelse gennemanalyserede på et seminar inden generalforsamlingen strategien med henblik på at finde ud af, hvilke anbefalinger den kunne give videre som en status til den nye forsamling. Konklusionen blev overordnet set, at fremdriften er sikker og at DANVA forener, forstærker og fortæller om den danske vandsektor, som det er beskrevet i strategien og vedtaget i handleplanen. Der blev på seminaret udarbejdet anbefalinger, som præsenteres for den nye bestyrelse på dets førstkommende møde.

Rent drikkevand, effektiv rensning af spildevand og værn mod oversvømmelser vil udgøre et stadig stigende behov. Danske vandløsninger er en del af løsningen, hvor befolkningstilvækst, urbanisering samt stigende fødevare- og industriproduktion har en fælles udfordring; nemlig adgang til rent vand.

Den nye bestyrelse træder sammen efter sommerferien og vil de første to år sikre rent vand til Danmark og verden. Herefter skal den selv præsentere den næste DANVA-strategi 2020-2024.