COLOURBOX33511948.jpg

DANVA har i snart ti år haft ret i, at SKAT har behandlet vandkunderne forkert.

Den 8. november slog syv højesteretsdommere fast, at Skatteministeriet har forsømt at udmønte de politiske, skattemæssige intentioner i vandsektorloven. Det var nemlig aldrig meningen, at danskerne skulle betale ekstra skat på vand. Men det til trods gik Skatteministeriet helt målrettet efter at opkræve op til 36 mia. kr. i ekstraskat over tid via vandtaksten. Heldigvis for danskerne fik DANVA fuldt og helt medhold af Højesteret. Konsekvensen af dommen er, at vandselskaberne bliver værdisat på en måde, så de undgår at få en stor skattegæld, og danskerne dermed undgår ekstra skattebetaling over vandtaksten.

Man kan så tage sig til hovedet og tænke, hvorfor hulen skulle vi bruge alle de uendelig mange penge og mandetimer i alle disse år for at få Skatteministeriet til at rette ind efter intentionerne i vandsektorloven? Hvorfor har Skatteministeriet ikke af sig selv været proaktivt og rettet op på uligheden? Det har jo kostet samfundet millioner af kroner i spildte omkostninger. Der er kun danskerne til at betale den regning. Det er dog en trøst, at DANVAs og Danske Vandværkers sejr i Højesteret betyder retfærdighed, og at danskerne ikke længere skal betale den af SKAT påståede ekstraskat over vandregningen.

Det er helt afgørende, at der er rene linjer i sager, hvor der kan opstå tvister om fortolkning af love. Nogle medlemmer spørger ind imellem, hvordan det fx kan være, at DANVA biintervenerer i retssager mellem kommuner og kommunalt ejede vandselskaber. Det virker absurd, at man fører sager mod sin ejer, lyder argumentet. Ja, men ofte er der simpelthen uafklarede elementer i vandsektorloven, som ejer og selskab ikke kan få styr på, hvorfor de aftaler at få sagerne afgjort ad rettens vej. Og DANVA arbejder altid for at få klare linjer, så medlemmerne kan arbejde på et oplyst grundlag.

I forhold til skattesagen har DANVA hele vejen forsøgt at få Skatte-ministeriet i dialog for at finde en løsning, hvilket er blevet afvist. DANVA har derfor været nødsaget til at være vedholdende og føre sagen for domstolene. Sagen skulle have en afgørelse, alt andet ville være uafklaret. Det var derfor en god nyhed, at syv enige højesteretsdommere har dømt, at værdisætningen af vandselskaberne har været forkert, som vi har fremført i knap ti år. Konsekvensen er, at alle sager i Landsskatteretten skal værdisættes på ny i henhold til pris- og levetidskataloget (POLKA). Vandselskaber, der ikke har klaget, kan gøre det inden seks måneder, og Skatteministeriet er dømt til at betale de over seks millioner kroner i sagsomkostninger.
Der bliver nu et større, kompliceret efterspil med at få regnet ud, hvordan den for meget betalte skat skal komme tilbage til vandselskaberne igen. DANVA har sat gang i udarbejdelsen af en vejledning.

Uanset hvad, så har vandselskaberne i fællesskab vundet Danmarks-historiens største skattesag.