Nu er der mulighed for at få en grundig indføring i arbejdet med den nye vandsektorlov. DANVA arrangerer 19. juni nemlig en konference, hvor deltagerne tages med på guidet tur ind i evalueringens politiske og fagtekniske kringelkroge.

Evaluator har afleveret sin rapport til regeringen, og arbejdet med at få en ny lov på plads er nu i fuld gang. Den vedtages sandsynligvis inden nytår.

På konferencen præsenterer hovedrolleindehaverne i lovprocessen deres viden og holdninger til, hvordan den endelige regulering bør se ud. Som det er bekendt, har forligsparterne besluttet at foretage en gennem-gribende revision af den eksisterende lov. Det sker blandt andet i erkendelse af, at reguleringen fra 2010 har ført til opbygningen af et alt for stort og dyrt bureaukrati.

Konferencen kommer overordnet til at handle om evalueringsrapporten, prislofter, økonomiske modeller, omkostninger og investeringer, effektiviseringskrav og takster.

Et af de spørgsmål, som evaluators rapport har affødt, er: Skal vandsektoren i Danmark liberaliseres, så ejere kan skabe profit af taksten?

DANVA har været markant ude med sit budskab om, at det ikke skal være muligt at profitoptimere taksten, og budskabet har vundet genklang helt ind på ministerkontorerne. Regeringen har på baggrund af DANVAs udmelding klart afvist, at private ejere skal kunne kapitalisere driften af de danske vandselskaber.

Denne udmelding om det ene valgte punkt er ikke ensbetydende med, at DANVA er enig i resten af vurderingerne fra evaluator. Det være sig så langt fra. Det var bare vigtigt at få spørgsmålet ryddet af vejen, så det ikke afsporede den videre proces.

Ifølge evaluator er den nuværende vandsektorlov ”en restriktiv, administrativ, tung regulering, der unødigt begrænser vandselskabernes handlefrihed, effektiviseringsincitamenter, innovationskraft og samarbejds-muligheder med vandsektoren.” Det er DANVA enig i.

Bliver vi tvunget til at skulle fortsætte med prislofter, så skal de være langsigtede - som minimum fireårige. Desuden skal de besparelser, som selskaberne effektiviserer sig til, kunne forblive i forsyningen som værn mod unødig låneoptag.

Det gælder nu for lovgiverne om først og fremmest at afbureaukratisere reguleringen og skabe incitamenter til, at vandselskaberne kan arbejde endnu stærkere for danskernes sundhed, en minimal miljøbelastning og højst mulig forsyningssikkerhed. Privatiseres vandselskaberne, skal der et endnu større bureaukrati til at styre det private monopol fra at udnytte dets position. Sådan er situationen i England i dag.

Vandselskaber skal fokusere på økonomien. Men ikke ved at privatisere sektoren. Konkurrence indenfor en branche med et naturligt monopol er at benchmarke sig med andre vandselskaber om at agere mest muligt excellent.

Det danske hanevand og vores højteknologiske vandsektor er anerkendt både i Danmark og ude i verden. Men vil den kommende vandsektorlov understøtte det i fremtiden? Meld dig til konferencen 19. juni og tag med på tur ind i lovjunglen for at finde svaret.