Formand for F.R.I., Jesper Nybo Andersen, oplyser forkerte data om vandselskabernes lønniveau i en kronik i Ingeniøren. 

Han mener, at niveauet er så højt, at det lokker ingeniører væk fra rådgiverfirmaer og over til vandselskaberne. Migreringen betyder, siger han, at der ikke er nok ingeniører tilbage, til at rådgiverne kan innovere eksportløsninger, hvilket sætter jobvæksten i stå. 

Under rubrikken ”Verden skriger på vand – vi skriger på jobvækst” bragt som kronik i Ingeniøren 27. september begrunder Jesper Nybo Andersen sin problemfremstilling således: 

”Der er mange årsager til denne udvikling. Sammenlægningen af forsyningsselskaber, det højere nettolønniveau hos forsyningsselskaberne, den lavere arbejdstid, bedre barselsregler m.v. gør det attraktivt som arbejdsplads.” 

Påstanden er imidlertid forkert. Det dokumenterer lønstatistikken fra ingeniørforeningen, IDA. Dermed forsvinder præmissen i kronikken. 

Tallene fra IDA viser nemlig, at de gennemsnitlige ingeniørlønninger i de 12 største vandselskaber er lavere end hos både rådgiverfirmaer, entreprenører og energiselskaber. 

Sættes gennemsnitslønningerne hos entreprenørerne til indeks 100,8, så figurerer ingeniører hos rådgiverne til indeks 95,3, mens vandselskaberne havner nederst på indeks 93,5. I toppen ligger en gennemsnitlig ingeniørløn i energiselskaberne på indeks 108,5. 

DANVA har ingen oplysninger om, at eventuelle jobskift har noget med konsolidering eller barsel at gøre, men det kan undersøges. De overenskomstmæssige 37 timer om ugen gælder uanset ansættelsessted, hvorfor det virker som et tvivlsomt argument for et skifte. 

Vandforsyninger er attraktive arbejdspladser. De understøtter folkesundheden, hvilket giver rigtig god mening for de ansatte. Det samme gælder de mange spændende opgaver bl.a. med at udvikle klimatilpasningsløsninger. 

Det er måske i overkanten at påstå, at arbejdet i vandselskaberne bærer lønnen i sig selv, men vandselskabernes virke skaber attraktive stillinger i en spændende og udviklende sektor. Selskaberne har samtidig gang i utallige projekter sammenmed blandt andre rådgivere og andre teknologileverandører om en udvikling, som kommer både Danmark og resten af verden til gode. Vandselskaberne understøtter stålfast lovgivernes mål om udvikling og vækst. 

Verden skriger på vand. Vandselskaberne påtager sig ansvar og samarbejder med alle parter i sektoren om at udvikle vandløsninger, et arbejde der understøtter jobvækst og eksport.