Det er enkelt for én kok at tilberede en god vandgrød - vand, byggryn og salt. Men det kan gå helt galt, hvis der er for mange ved komfuret med hvert deres fokus på for eksempel cajun, thai, fransk og afrikansk køkken. Smider for mange kokke hver deres ingrediens i gryden, bliver retten mislykket. 

Evalueringen af vandsektorloven fra Deloitte er et sammensurium af mange aktørers input. Nogle steder stikker det private erhvervslivs drømme om nye forretningsområder frem, mens det andre steder påstås, at regulator mangler ressourcer, selvom et af formålene med evalueringen er afbureaukratisering. Der er mange aktører i spil, som vil have noget ud af den nye lov om forvaltning af danskernes vand. Det gælder derfor for lovgiverne om at holde fokus og ikke lade for mange kokke komme til fadet.

Effektivitet

Vandselskaberne er ekstremt effektive. Det dokumenterer nøgletal fra sektoren. De sikrer befolkningen rent vand at drikke, vand til fødevareproduktion og hygiejne samt sikker afledning efterfølgende. Vandsektorens arbejder for folkesundhed, en lille miljøbelastning samt forsyningssikkerhed. En forudsætning for det virke er, at forbrugernes betaling for vand bruges effektivt, og at den ikke kan kapitaliseres.

Dialog om ny model

Den igangværende evalueringsproces giver mulighed for en konstruktiv dialog med lovgiverne om udformningen af den kommende vandsektorlov. Et ubetinget krav til en bedre model er, at den styres mindre af teknokraternes regnemaskiner og mere af viden om vand. De danske vandselskaber skal blandt andet værnes mod at blive fordelingspolitiske malkemaskiner. Resultatet af evalueringen skal ende med en regulering, der er effektiv, driftsøkonomisk og incitamentsskabende.

Møde med miljøordførerne

DANVA præsenterer vandselskabernes løsninger i detaljer for Folketingets miljøordførere 10. april kl. 11.30. Miljøudvalget har sat en time af til mødet, så politikerne kan blive sat grundigt ind i vandsektorens løsningsmodeller, der også forelægges på DANVAs Direktørforum samme dato om eftermiddagen.

Privatisering

Evalueringsrapporten viser desværre flere steder, at forfatterne ikke har de korrekte oplysninger. En af anbefalingerne i evalueringen er, at der skal gives mulighed for salg af danske vandforsyninger til private ejere. Deloitte underbygger blandt andet argumentet med, at Tyskland har gode erfaringer med modellen, hvilket ikke er korrekt. I Berlin, hvor eksemplet stammer fra, har kommunen i november tilbagekøbt vandselskaberne i den tyske hovedstad fra Veolia og RWE, fordi konstruktionen var uholdbar. 

Også i Danmark har vi oplevet konsekvenserne af privat ejerskab. En nordsjællandsk kommune var i 2012 nødt til at betale millioner for at få lov til at få sit eget spildevandsselskab tilbage.

Konsekvenser

Private virksomheder skal konkurrere, det ligger i deres dna. Det betyder, at blev vandselskaberne privatiserede, så ville branchens vidensdeling og teknologiudvikling få trange kår. Det er ude i vandselskaberne, ideer til nye løsninger opstår. Der er på grund af ejerforholdene stor åbenhed om projekter, der udvikles i samarbejde med producenter og efterfølgende udbredes til resten af sektoren, ja, og i flere tilfælde resten af verden. Hvis private drev vandselskaber, ville de til gavn for overskudsgraden lukke sig om sig selv, nedtone udviklingen og fokusere mindre på vedligeholdelsen af den fælles infrastruktur. 

Det kan i et kort perspektiv virke økonomisk lukrativt for politikerne at realisere en offentlig sektors værdier, men de langsigtede konsekvenser vil være alvorlige for danskerne. Vandselskaberne samarbejder i dag med de private udviklere om at skabe nye løsninger for at opnå endnu bedre resultater. Den udvikling skal i højere grad understøttes af loven til gavn for borgerne og eksporten. 

Ifølge Deloitte er den nuværende vandsektorlov ”en restriktiv, administrativ, tung regulering, der unødigt begrænser vandselskabernes handlefrihed, effektiviseringsincitamenter, innovationskraft og samarbejds-muligheder med vandsektoren.” 

Det er vandsektoren enig med Deloitte i. Men det gælder nu for lovgiverne om at holde fokus på, at løsningerne skal afbureaukratisere reguleringen og skabe incitamenter til, at vandselskaberne kan arbejde endnu stærkere for danskernes folkesundhed, en lille miljøbelastning samt forsyningssikkerhed. 

Men arbejdet med en ny og bedre regulering lykkes kun, hvis lovgiverne afholder for mange kokke fra at kaste hver deres ingrediens i gryden. 

Den nye vandsektorlov skal formes på et grundlag af viden om vand.