Vi skal ændre vores afgiftsstruktur og understøtte udnyttelsen af miljøvenlige energikilder. Ellers udnytter vi ikke det store potentiale for vedvarende energi, som ligger i vandsektoren, og vi risikerer at gå glip af værdifulde eksport-muligheder, skriver DANVAs direktør Carl-Emil Larsen i dette debatindlæg på Altinget. 

Både EU og den danske regering har for alvor fået øjnene op for energieffektivitet og for udnyttelsen af vedvarende energikilder. Den danske regering er herudover klar med en ambitiøs plan, der skal frigøre Danmark fra fossile energikilder i 2050.

Regeringen lægger hindringer i vejen

Derfor kan man spørge sig selv, hvorfor regeringen så alligevel vælger at blive ved med at lægge hindringer i vejen, for at vandselskaberne kan producere CO2-neutral, grøn energi? Potentialerne er kæmpestore: Ikke kun for at vandbranchen selv kan udnytte og producere vedvarende energi til f.eks. opvarmning af huse, men også for at vi kan skabe et nyt eksporteventyr, som vi oplevede det med opblomstringen af vindmøller i hele verden. 

SF og De Konservative har tidligere peget på vandsektoren som en mulig arvtager til vindmølleindustrien som hoveddrivkraften for et nyt eksporteventyr. Og et sådant eventyr kan måske bringes i omdrejninger ved, at vi bliver rigtig gode til at udnytte den termiske energi fra drikkevand og spildevand. Traditionelle renseanlæg har i mange år produceret biogas på den biokemiske energi i slammet. Men udover den biokemiske energi kan vi altså også udvinde termisk energi fra både drikkevand og spildevand.

Stort energipotentiale i termisk energi

En undersøgelse, gennemført for DANVA, viser, at energipotentialet i den termiske energi i spildevandet er ca. 4 gange større end den biokemiske energi i den tilsvarende mængde spildevand. Således har vi regnet os frem til, at vi kan opvarme omkring 360.000 parcelhuse alene med den termiske energi fra renseanlæggene i Danmark. Hertil kommer så energien fra landets drikkevandsledninger. Hvor stort det potentiale er, har vi dog på nuværende tidspunkt ikke kortlagt endnu. 

Vandselskaberne tripper for at komme i gang med at udnytte den energi, som de i dag blot skal se gå tabt. Flere drikkevands- og spildevandsselskaber har allerede etableret forsøgsanlæg, og selskaber som Lynettefællesskabet og Spildevandscenter Avedøre er allerede langt med at undersøge mulighederne for at udnytte den termiske energi på renseanlæg. Også KE Vand arbejder med udnyttelsen af energien, så man inden for en kort tidsramme faktisk kan forsyne en stor del af Ørestaden med miljøvenlig energi herfra. 

Så hvis vi ville, kunne vi relativt hurtigt forsyne langt mere end 360.000 familier med varme fra det danske drikkevand og spildevand. Men det vil vi ikke! Med den nuværende afgiftsstruktur er det nemlig ikke rentabelt.

Statsafgiften gør det urentabelt at udnytte termisk energi

Meget forsimplet udnyttes den termiske energi ved at installere en varmepumpe, drevet med "grøn strøm", der opsamler den termiske energi fra det rensede spildevand. På den måde er det teknisk muligt at opgradere spildvarme fra det rensede vand på rensningsanlæggene til varmt vand med en temperatur op til ca. 90° C, som så kan bruges i fjernvarmenettet. Statsafgiften gør det altså urentabelt at udnytte den CO2-neutrale energi. Derfor skal vi enten sænke eller helt fjerne varmeafgiften for fjernvarme, produceret fra CO2-neutrale kilder, eller også skal vi fjerne afgiften på den strøm, vi driver varmepumperne med.

Optimal udnyttelse af vedvarende energi

DANVA mener, at vi skal stræbe imod en optimal udnyttelse af alle vedvarende energikilder og inkludere udnyttelsen af det potentiale, der ligger gemt i vandbranchen. Så hvorfor skulle vi ikke forsyne de danske parcelhuse, der i disse meget kolde dage fyrer med varme, produceret på kul, med CO2-neutral, grøn energi fra danske vandselskaber? Skal vi opnå en uafhængighed af fossile energikilder i 2050, ligger det lige til højrebenet at udnytte disse potentialer. På den måde kan vi så også gøre Danmark til et grønt demonstrationsland, hvor nye teknologier bliver udviklet og afprøvet forud for en global efterspørgsel. 

Med den seneste ændring af Vandsektorloven bliver det nu langt om længe lettere for vandselskaber at udvinde el og varme af slammet - dog fortsat kun til eget forbrug. Ændringen markerer et lille skridt fremad, fordi selskaberne ikke længere skal etablere de såkaldte gasmotorselskaber for at nyttiggøre slammet. Dermed er en "bøvlebarriere" brudt. En barriere der tidligere har holdt selskaberne tilbage fra at udnytte potentialet fuldt ud. Men der er mange flere barrierer i den danske afgiftslovgivning, som forhindrer, at vi kan blive energieffektive og udnytte de CO2-neutrale, grønne energiressourcer, vi råder over. Lad os dog komme i gang! I Holland gør de det allerede.