Deltagere på DANVA Årsmøde 2014. Foto: Toke Hage.

DANVA samler og forener vandbranchen. DANVAs medlemmer udvikler i task forces og netværk den fagtekniske og politiske ballast, som er grundlaget for branchens holdninger. Den viden og foreningens budskaber danner basis for konferencer og møder, hvor deltagerne kan få ny viden og komme til orde. DANVA skaber via medlemmernes store faglighed og indsigt også indflydelse ved at være til stede i sammenhænge, hvor vandsektorens budskaber kan påvirke beslutningstagere.

Det er nødvendigt at samle branchen for at skabe de bedste vandløsninger. Det mål kan kun opfyldes på baggrund af DANVAs medlemmers faglige arbejde i foreningen.

Et af de åbenlyse eksempler på det, der samler sektoren, er DANVA Årsmøder. Jeg vil gerne takke de knap 600 deltagere ved DANVA Årsmøde 2014 i Kolding 22.-23. maj for det storslåede fremmøde. Jeg har fået overvældende, positiv respons på både det faglige og politiske indhold, de sociale indslag samt den måde, som træfpunkterne blev inkluderet denne gang.

Også generalforsamlingen og valget til bestyrelsen blev afviklet effektivt og lige efter forskrifterne.

Årsmødet havde deltagelse af blandt andre miljøminister Kirsten Brosbøl, der mødte op med et stort effektiviseringskrav til selskaberne. Ministeren lod dog samtidig forstå, at hun lytter til sektorens forslag til afbureaukratisering af reguleringen og forbedringer af loven i det hele taget. Det politiske debat-arrangement dagen efter med de tre miljøordførere Lone Loklindt, Henrik Høegh og Torben Hansen gav også indtryk af, at forligspartierne er parate til at vedtage en række forandringer i den kommende vandsektorlov.

Vandsektorloven er en samlende rammesættende faktor for branchen. Derfor er det afgørende, at den muliggør opbygningen af en vandenhed i Danmark, der både kan varetage sine opgaver med at understøtte folkesundhed, miljø, klimatilpasning og forsyningssikkerhed, men som også gør, at branchen bliver i stand til bedre at kunne samarbejde om teknologiudvikling.

Konference 19. juni i København

Vandsektorloven er også emnet, når DANVA samler branchen 19. juni, kl.9.30-16.00 på Tivoli Hotel & Congress Center, København.

På konferencen er der mulighed for at få endnu større indsigt i lovarbejdet. Evaluator har afleveret sin rapport til regeringen, og processen med at få den kommende lov på plads er i fuld gang.

Blandt andre director i Deloitte, Martin Enevoldsen, vil præsentere nye overvejelser om, hvordan en totaløkonomisk regulering vil kunne udformes i forhold til vandselskabernes investeringer. Oplægget vil bygge videre på de tanker, som Deloitte har skitseret i evalueringen af vandsektorloven. Professor ved Aarhus Universitet med speciale i forretningsmodeller, Jacob Kjær Eskildsen, udforsker valg af bundlinjer og indikatorer, som der måles på.

Formand for Folketingets Miljøudvalg, Lone Loklindt (R) giver sine bud på den kommende vandsektorlov, mens tidligere justits-, erhvervs- og finansminister Pia Gjellerup, der i dag er leder af Center for Offentlig Innovation, taler om ”Ledelse som ”driver” for effektivisering og innovation”.

Man kan melde sig til konferencen her.

Vækstplan

Udover arbejdet med udformningen af den kommende vandsektorlov så har regeringen også præsenteret en vækstplan med udfordringer og potentielle muligheder for branchen. Desuden italesættes behovet for innovation og økonomisk effektivitet i offentlig regi. Ledelsen af vandselskaber udfordres med andre ord, og der er store forventninger fra lovgivere og myndigheder, ligesom vandselskaberne også mærker krav fra kunder og andre samarbejdsparter.

DANVA har 6 events på Folkemødet

Både forventningerne til sektoren, arbejdet med den nye lov og andre relevante emner tager DANVA med til Folkemødet på Bornholm 12.-15. juni, hvor de præsenteres ved seks arrangementer. Emnerne er blandt andet grundvandsbeskyttelse, teknologiudvikling og klimatilpasning. Det overordnede formål med at deltage på Folkemødet er at varetage medlemmernes interesser og præsentere DANVAs budskaber, ligesom Folkemødet også giver mulighed for i et uformelt rum at knytte politiske og faglige samarbejds-parterne endnu tættere til foreningen. Læs mere om DANVAs aktiviteter på Folkemødet her.

Medlemmernes faglige ballast er rygraden i DANVA. Den samler og holder sektoren på plads til gavn for udviklingen af de bedste vandløsninger.