DANVA skal have større fokus på det politiske interessearbejde og være endnu bedre til at servicere og hjælpe medlemmerne med at drive deres forretninger. 

Da den nuværende struktur med mange forskellige fora gør det svært at få enderne til at mødes – både praktisk og økonomisk - lægges der med en ny strategi op til en forenkling af arbejdsgangene, så det er bestyrelsen alene, der beslutter, hvad sekretariatets ressourcer skal bruges til. Dette sker i tæt samråd med foreningens direktør. 

Det er håbet, at den nye struktur vil skabe et mere handlekraftigt DANVA, som kan rykke hurtigere på de udfordringer, der løbende opstår. 

Nyt blod i bestyrelsen

Bestyrelsen kommer fra vedtagelsen af nye vedtægter i 2014 til at bestå af 15 personer. Otte af dem bliver repræsentanter for vandselskabernes bestyrelser, mens de resterende syv medlemmer bliver ansatte, helst direktører, fra virksomhederne. Den nye bestyrelse skal skabe en stærk fordeling af kompetencer og være med til at sikre, at både den politiske og den ejermæssige side får taletid i bestyrelsen. Indtil vedtægtsændringerne er på plads i 2014 udpeges der seks supplerende observatører til bestyrelsen i tillæg de nuværende to observatører fra teknisk råd.

Forandringer i medlemsarbejdet

Med den nye strategi samles DANVAs medlemsarbejde i to søjler – én for vand og én for forretning. I begge søjler arbejder man med en struktur, der indeholder en referencegruppe, projektgrupper og netværksgrupper. 

Medlemsarbejdet koordineres af DANVAs direktør med sparring fra referencegrupperne. For at gøre medlemsarbejdet mere dynamisk bliver det fremover muligt at danne projektgrupper her og nu – f.eks. i forbindelse med hørings- og udvalgsarbejde. Når projektgruppen har løst den konkrete opgave bliver den nedlagt. 

Herudover er der netværksgrupper, der sørger for at opbygge kompetencer og udveksle erfaringer blandt medlemmer. Det vil være frit for medlemmerne at samle sig i netværk for at lære af hinanden og udvikle sig. Medlemmerne skal dog selv være ansvarlige for at drive arbejdet fremad. Foreningen håber på, at flere medlemmer hurtigt vil benytte sig af mulighederne i netværkene og stiller både mødelokaler og IT værktøjer til rådighed for arbejdet, ligesom foreningen dækker transportomkostninger i forbindelse med deltagelse i DANVAs netværksmøder. Selvom netværkene ikke vil blive involveret i det politisk strategiske arbejde, så vil de have mulighed for at pege på problemstillinger, der skal uddybes i egentlige projekter, der løses af projektgrupperne. 

Målet er, at DANVAs eksperter i netværk og projektgrupper hurtigere kan komme med værdifulde input i de policy forløb, der er vigtige for foreningen og medlemmerne.