Der stilles stadig større krav til de danske vandselskaber. Vi er i en historisk periode, hvor detaljerne i den politiske dagsorden ændrer sig næsten time for time. Selskabernes rammemæssige vilkår forandrer sig, og forventningerne fra omverdenen til os stiger. 

Det betyder, at vi i øjeblikket konstant skal finde den rigtige rolle til lejligheden. Det gælder for eksempel i forbindelse med, at vi skal klimatilpasse, at vi skal innovere, at vi skal skabe nye strukturer gennem konsolidering, at vi skal vise finansielt samfundssind i yderområder i spørgsmål om tilkobling af spildevand, og at vi skal bidrage i forbindelse med eksport af vandteknologi. 

Branchen har fået en spændende opgave med at finde sig til rette i alle de nye roller. Der er ingen tvivl om, at vi skal definere dem i samarbejde med det øvrige erhvervsliv samt stat og kommuner. En vej til at opbygge roller er at forme dem ud fra de forventede mål, vi skal opnå og den retning vi vil gå hånd i hånd med samarbejdspartnerne.

For eksempel inden for klimatilpasning. Det er jo en dejlig klar melding, at regeringen ønsker at klimatilpasning skal finansieres 100 % over vandtaksterne – i hvert fald de første år. 

Og vi vil med en ny lov om takstfinansierede klimaløsninger hellere end gerne påtage os yderligere ansvar for arbejdet. Men lovforslaget lægger bare ikke op til, at vandselskaberne har en særlig stor rolle i forhold til at skabe helhedsorienterede løsninger til gavn for borgerne og samfundsøkonomien.

DANVA har netop afleveret anbefalinger til, at kompetencefordelingen bliver genovervejet, så den nye lov i højere grad tillader myndighederne at inddrage vandselskaberne i forhold til planlægning, design, etablering og drift af klimatiltag både over og under jorden. 

Kommunerne har myndighedsrollen. Det skal der ikke stilles spørgsmålstegn ved. Det er dem, der har ansvaret for den overordnede planlægning, og det er kommunerne og i flere tilfælde private grundejere, der som ejere af grundstykker og anlæg har ansvaret for de arealer, hvor vi opererer. Det vil være hensigtsmæssigt, hvis kommunerne kunne involvere vandselskabernes kompetencer i forhold til design og drift af helheds-løsningerne over og under jorden i stedet for at inddrage en tredje part. Kommunens ansvar skal udover planlægningen omfatte æstetikken, mens vandselskaberne ansvar er begrænset til funktionaliteten af anlæggene. 

I forbindelse med rolleafklaringen i forhold til klimatilpasning, konsolidering, teknologi-udvikling, eksporteventyr, finansielle løsninger til boligejere i åbent land m.v., så er der nogle lovgivnings- eller regelmæssige barrierer, som skal afklares. Og det bliver næppe afklaret hverken i dag eller i morgen.

Alt imens, de rammer bliver sat på plads, så kan vi lige så godt vænne os til vores nye roller for fremtiden samtidigt med, at vi hver dag skal levere service af vand og spildevand til vores kunder.