COLOURBOX2257543 kopi.jpg

DANVA udtrykte glæde over vedtagelsen sidste år af loven om sprøjtefrie boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

Det var der grund til, for det er et rigtig godt første skridt til at sikre danskernes drikkevand for fremtiden. Nu er tiden inde til at tage de næste skridt, der skal få os i mål.

Vi er i fuld gang med ved hjælp af omfattende screeningprogrammer at finde ud af tilstanden for vores grundvand. Én gang for alle skal vi have belyst, hvilke stoffer der er udvasket. Ved at kende til eksistensen af stofferne kan vandværkerne skærme danskerne for, at de bringes videre til dem gennem drikkevandet. Det er denne gennemsigtighed, tilliden til det danske drikkevand hviler på.

I over 60 år har vi eksperimenteret med vores grundvand. Vi har nemlig tilladt anvendelse af miljøfremmede stoffer, som vi troede, vi kunne bruge omkostningsfrit, uden det ville have konsekvenser. I begyndelsen tænkte vi måske slet ikke på, at det kunne blive et problem for grundvandet at bruge pesticider. Men med tiden er sandheden gået op for os. Prisen for at bruge de miljøfremmede stoffer har været, at de nu belaster vores grundvand, hvilket giver vandværkerne problemer.

De seneste resultater af myndighedernes massescreening af grundvandet viser også, at der har været anvendt pesticider, som aldrig har været godkendt i Danmark. Det er naturligvis fuldstændig uacceptabelt, at der er personer, der groft tilsidesætter regler, som er til for at værne om vores drikkevand. Jeg kan samtidig konstatere, at kemikaliekontrollen har fundet og uddelt et meget højt antal påbud og bøder for opbevaring af ulovlige midler. DANVA appellerer til, at myndigheder og politikere skrider hårdt ind, og at erhverv foretager selvransagelse over for den praksis, for det er ikke alene tilstanden af vores grundvand, der gambles med men også tilliden til drikkevandet.

For at vi ikke skal gentage vores fejltagelse, må vi en gang for alle beslutte os for, at det ikke længere skal være tilladt at anvende pesticider hverken i de boringsnære beskyttelsesområder eller i grundvandsdannende områder med drikkevandsinteresser. Jeg erkender, at da det er store områder i landet, hvor grundvandet dannes, så er der behov for at prioritere indsatsen.

Indvindingsområderne omkring de større byer og på øer er uerstattelige.
Når det er sagt, så er det helt afgørende, at kommuner, lodsejere og vandværker fortsætter trialogen med henblik på at få implementeret grundvandsbeskyttelsen af arealerne omkring drikkevandsboringer hurtigst muligt. Loven fra december 2019 betyder, at kommunerne i 2022 skal have gjort alle udpegede BNBO’er i åbent land sprøjtefri. Der er tale om et areal, der svarer til Samsøs størrelse. Den samlede pris for beskyttelsen af områderne omkring drikkevandsboringerne er ifølge forudsætninger fra Miljøministeriet ca. 1,5 mia. kr.

Det er et afgørende første skridt, vi tager i disse år til sikringen af det danske grundvand og tilliden til drikkevandet.