IMG 6662

Omkring 100 DANVA medlemmer deltog i de første tre medlemsmøder, som er et supplement til regionalmøder, lederforum og de faglige netværk, rettet mod ledere/fagspecialister i vand- og spildevandsselskaber .

Vi startede møderne i Lemvig, hvor en lille snes medlemmer af DANVA trodsede snevejr og stiv kuling fra Vesterhavet og mødte op i Klimatorium til møde, frokost og rundvisning.

Efter mødet i Lemvig den 7. marts fulgte FORS i Roskilde og Vandcenter Syd i Odense den 14. og 15. marts.

Hos Vandcenter Syd var der også rundvisning, denne gang i sol, men stadig i bidende kulde. Deltagerne så både gamle og velprøvede og nye, avancerede metoder inden for spildevandsrensning og energiproduktion.

  • Programmet for de tre møder var ens:
  • Helle Katrine Andersen, sekretariatschef i DANVA kom med en generel introduktion til bl.a. regeringsgrundlaget, cybersikkerhed og vandsektorloven.
  • Dorte Skræm er fagleder for drikkevand og introducerede grundvandsbeskyttelse og status for arbejdet med BNBO.
  • Anders Hansen blev ansat i DANVA i januar 2022 som spildevandsmedarbejder. Han præsenterede status for PFAS i spildevand og slam og EU's byspildevandsdirektiv. Miriam Feilberg, fagleder for klimatilpasning, præsenterede dels indsatsen for en national klimatilpasningsplan og dels arbejdet med bæredygtighed i vandsikkerheden.
  • Thomas Sørensen, fagleder for dataanvendelse talte kun ganske kort om benchmark, men gennemgik udfordringer i forbindelse med vand, power-to-x og grøn omstilling.

Deltagerne tog godt imod møderne. De var bl.a. glade for at få en god introduktion til det nyeste fra vandsektoren og et blik ind i maskinrummet på tværs af vand, spildevand og klimatilpasning. Der var også god tilfredshed med den geografiske spredning på møderne. DANVA planlægger at gentage møderne næste år til marts.

Læs også reportage fra møderne i næste det kommende af Dansk Vand.