COLOURBOX1231539

Ved DANVAs årsmøde 2022 bakkede medlemmerne op om foreningens indtræden i EnergiCERT, en non-profit forening, der har til formål at styrke cybersikkerheden i forsyningssektorerne. Aktuelt er DANVA i gang med at forhandle den endelige kontrakt på plads, og DANVAs medlemmer kan formentlig forvente, at onboarding er påbegyndt omkring årsskiftet.

Cyber- og informationssikkerhed er højaktuelt. Truslerne mod sikkerheden er mange og nye vil hele tiden komme til. Det er vigtigt konstant at have fokus på at beskytte persondata, forretningsdata og IT-systemer effektivt. Ikke mindst fordi kritisk infrastruktur, som drikkevand og spildevand, i henhold til dansk og EU-lovgivning skal have foranstaltninger på plads, der sikrer forsyningerne mod angreb.

Forhandlingerne med EnergiCERT er i gang

For at imødekomme krav fra NIS2 og CER-direktiverne skulle det enkelte vandselskab typisk have opbygget de nødvendige kompetencer internt i selskabet hver for sig. Derfor indstillede DANVAs bestyrelse ved generalforsamlingen 2022 til, at foreningen skulle tiltræde EnergiCERT, og i stedet søge en fælles løsning, sammen med energi- og varmesektorerne.

Aktuelt forhandler DANVA med EnergiCERT om størrelsen på meromkostningerne ved udvidelse af CERT’en til også at omfatte vandsektoren og om fordelingen af omkostningerne. Når den endelige kontrakt er på plads, påbegyndes onboarding af DANVAs medlemmer, formentlig omkring årsskiftet.

 

DANVAs formand, Lasse Frimand Jensen er glad for medlemmernes opbakning til at tiltræde EnergiCERT, der kompetent kan sikre forbrugere og forsyninger mod it-trusler.

Eksperter i cybersikkerhed

DANVAs formand, Lasse Frimand Jensen er glad for medlemmernes opbakning til at tiltræde EnergiCERT, der kompetent kan sikre forbrugere og forsyninger mod it-trusler.

”EnergiCERT er eksperter, når det kommer til cybersikkerhed og trusler mod vores data. Det er de, fordi de arbejder på tværs af landegrænser og forsyningssektorer. I stedet for vi hver især som forsyningsselskab skal finde en løsning på it-sikkerheden, kan vi sammen i fællesskab effektivisere og lave en fælles løsning, som kan beskytte vores forbrugere og beskytte vores forsyningsselskaber. Så derfor håber vi, vi kan lande en aftale, som kan være til gavn for vores medlemmer”. 

EnergiCERT løser opgaven billigere

En CERT har status til at koordinere med myndighederne, herunder Forsvaret (Center for Cybersikkerhed) og den relevante sektormyndighed, og en CERT fungerer som omdrejningspunkt i forhold til at sikre den nødvendige overvågning og det rette beredskab.

I forhold til vandsektoren vil en CERT kunne bidrage til myndighedssamarbejdet med den ansvarlige sektormyndighed inden for drikkevand og spildevand. For det enkelte vandselskab vil en fælles CERT-løsning være billigere og samtidig sikre, at der til stadighed er den tilstrækkelige og opdaterede kompetence til rådighed.