Dæksel
Her kan du se det nye kloakdæksel. Foto: Samn Forsyning

Samn Forsyning og Herning Vand er gået sammen om et udbud på kloakdæksler. Det har givet gevinster for både driften, borgerne og klimaet – Og til priser der harmonerer med kvaliteten af dækslerne.

Når man spørger på gangene i Samn Forsyning er der ingen tvivl om, at virksomheden er rigtig godt tilfreds med resultatet af det udbud, de for nylig har gennemført sammen med branchekolleger fra Herning Vand. Størrelsesmæssigt matcher forsyningsvirksomhederne hinanden godt, ligesom begge virksomheder håndterer både drikkevand og spildevand, så det gav god mening at lave udbuddet sammen. Selvom de ikke lægger skjul på, at det kræver både forberedelse og grundighed at sende et indkøb ud i EU-udbud, har gevinsterne været så mange, at det har været det hele værd.

- Netop ved at samle opgaven og gå strategisk til værks har vi haft mulighed for at få overblik over alle de funktioner, som bliver berørt af vores brønddæksler – fra slamsugerfolk, brøndfolk og TV-folk, som skal have mulighed for at tage dækslet op og i efter behov, til borgere som bliver generet af de lyde dækslet afgiver, når der kører trafik henover det, fortæller Henning Pabst, projektleder ved Samn Forsyning, som også kan afsløre, at den grundige analyse førte til intet mindre end 54 mindstekrav til dækslet og leverandørerne.

- Man siger som tommelfingerregel, at det tager omkring 7 måneder at gennemføre et veltilrettelagt EU-udbud og at 60 % af tiden går med at udarbejde udbudsmaterialet. Så ja, det tager tid, men det giver også mange sidegevinster, når man går processen igennem, siger Henning Pabst, projektleder ved Samn Forsyning.

Bedre arbejdsmiljø og mindre klimabelastning

Ud over en produktgaranti på hele 11 år, har Samn Forsyning også fået en klimavenlig løsning, i tråd med det fokus, de har på FN’s verdensmålene.

- Vi valgte at tildele point, hvis tilbudsgiverne kunne dokumentere, at de gør noget for at skåne miljøet. Derfor bliver dækslerne fremover leveret fra Ulefos i Norge, der er placeret lige ved Telemarkskanalen, og som får al energi til fabrikken fra et vandkraftværk i nærheden. Bl.a. bliver dækslerne produceret af jern fra gamle boreplatforme, udtjente biler og andet skrotjern.

Dertil kommer, at Samn Forsyning også har fået opfyldt mange af deres praktiske behov. Eksempelvis får de nye dæksler tre nøglehuller, hvilket giver driftsfolk bedre muligheder for at placere sig sikkert under arbejdet, og der er blevet lavet gennemgående nøglehuller, så grus mv. bedre kan stødes ud med dækseljernet.

- Samlet set har vi fået en bedre løsning til en fair pris, så vi vil bruge den samme taktik fremadrettet, når vi skal indgå relevante aftaler, slutter Henning Pabst.