Morten Wind Andersen Presse
Foto: Helle Bach Jørgensen, Morten Wind Andersen fotograferet ved biologisk tank på Horsens Central Renseanlæg

Samn Forsyning har sat sig nye miljømål for de kommende fire år og vil blandt andet halvere udledningen af drivhusgasser i løbet af den periode. Et ambitiøst mål som kræver udvikling af nye metoder og teknikker, siger proceschef Morten Wind Andersen.

Når Samn Forsyning renser vores allesammens spildevand for kemikalier, medicinrester og biologisk materiale, anvender de ligesom alle andre moderne rensningsanlæg en kombination af mekaniske filtre, bakterier og mikroorganismer samt kemi. Gennem den proces bliver der dannet forskellige gasser, som belaster klimaet – herunder metan og lattergas, som begge bidrager til drivhuseffekten.

- I forhold til drivhuseffekten regnes 1 kilo metan for at skade 25 gange så meget som 1 kilo CO2, mens 1 kilo lattergas skader 300 gange så meget som et kilo CO2. Hertil kommer, at nedbrydningstiden på lattergas er omkring 500 år – så når det først er ledt ud i atmosfæren, har påvirkningerne meget lange udsigter, siger proceschef Morten Wind Andersen om baggrunden for, at Samn Forsyning vil fokusere på at få bremset udledningen af netop de to gasarter.

Kender ikke udslippets størrelse

Samn Forsyning har allerede investeret en del i den grønne omstilling med blandt andet installering af varmepumper, implementering af energibesparende teknologi og investering i skovrejsningsprojekter, som alt sammen bidrager til minimere Samn Forsynings påvirkning af klimaet. Morten Wind Andersen tror da også, at de næste fire års indsats vil betyde, at Samn Forsynings aktiviteter samlet set vil optage mere CO2, end organisationen udleder. Men det får ikke forsyningsvirksomheden til at sætte ambitionerne ned. Tværtimod er målet at kunne dokumentere Samn Forsynings bidrag til et mere bæredygtigt samfund, men branchen mangler måle- og regnemetoder til at få det fulde overblik, ligesom der mangler teknologiske løsninger på at løse udfordringerne med lattergas.

- Det bliver en af de opgaver, vi kommer til at tage fat på, samtidig med at vi fortsætter med at implementere flere grønne løsninger i vores drift, siger Morten Wind Andersen.

Samn Forsyning vil blandt andet arbejde på at optimere opsamlingen af metangas med henblik på at bruge den i virksomhedens egen energi- og varmeproduktion. Når metan brændes af til varme- og energiproduktion, betyder det både, at fossile brændstoffer erstattes, og at restproduktet efter afbrændingen er en mindre belastning for klimaet.

Mens der er kendte løsninger til at mindske udledningen og øge anvendelsen af metan, er der ikke de samme muligheder for at arbejde med lattergas, som ikke er en brændbar gas. Morten Wind Andersen er dog overbevist om, at det er muligt for Samn Forsyning at indfri målet, selvom der ikke er udsigt til, at den mængde af spildevand, som Samn Forsyning skal håndtere, vil blive mindre i de kommende år – tværtimod vil der formentligt være en tilvækst i både befolkning og erhvervsliv i forsyningsområdet.

Sådan vil Samn Forsyning mindske påvirkningen af klimaet

  • Fortsætte med skovrejsningsprojekter, der også sikrer drikkevandsmagasiner i undergrunden
  • Installere varmepumper
  • Optimere af elforbruget i forbindelse med effektiviseringer, vedligeholdelse og udskiftninger på anlæggene
  • Investere i el-biler i det omfang det er økonomisk og praktisk muligt
  • Implementere solceller i det omfang det er økonomisk og praktisk muligt
  • Anvende endnu mere metangas som brændsel til varme- og elproduktion
  • Optimere metoderne til spildevandsrensning med henblik på at mindske udledningen af lattergas og metan

Fakta – Samn Forsyning ApS

Horsens Vand og Odder Spildevand etablerede i 2017 det fælles service-, drifts- og administrationsselskab Samn Forsyning.
Samn Forsyning ApS varetager blandt andet indvinding, behandling og distribution af 4,5 mio. m3 drikkevand. Herudover renses ca. 15 mio. m3 regn- og spildevand om året. Hertil kommer, at Samn Forsyning konstant er involveret i nytænkende projekter og samarbejder, som gavner miljøet og mindsker energiforbruget.

Samn Forsyning er blandt andet med i DK2020. Et samarbejde med de lokale kommuner (Horsens og Odder) med henblik på i fælleskab at blive CO2 neutrale.
Læs mere om Samn Forsyning ApS på www.samn.dk