COLOURBOX2257543 kopi.jpg

Forsyningsselskabet Fors A/S, der forsyner dele af kommunerne Roskilde, Lejre og Holbæk med drikkevand, slår med ny undersøgelse fast, at det drikkevand, selskabet leverer, fortsat er rent og kan drikkes uden risiko. Resultatet er væsentligt set i lyset af ny undersøgelse foretaget af Miljøstyrelsen.

Får du drikkevand fra et af forsyningsselskabet Fors A/S’ vandværker, kan du med ro i sindet drikke det. Det viser forsyningsselskabets seneste undersøgelse af vandkvaliteten fra dets vandværker.

Udmeldingen kommer på baggrund af Miljøstyrelsens seneste massescreening af grundvandet i Danmark, hvor styrelsen har fundet tre nye nedbrydningsprodukter, LM5 og LM6, som stammer fra ukrudtsmidlet Terbuthylazin samt R471811, der er et nedbrydningsprodukt fra sprøjtemidlet Chlorothalonil. Ingen af stofferne er fundet i Fors A/S’ undersøgelse.

"Vi overvåger og screener løbende vores vandkvalitet, så vi er sikre på, at vores kunder trygt kan drikke vandet. Vores seneste undersøgelser bekræfter os i, at vores drikkevand har en meget høj kvalitet, og at vores overvågningsprocedure virker" siger vand- og varmechef i Fors A/S, Steffan Alexander Thule Madsen.

Stofferne, som Fors A/S har undersøgt for, er de samme, som Miljøstyrelsen har med i sin seneste massescreening af grundvandet i Danmark. Men hvor Miljøstyrelsen har undersøgt grundvandet, har Fors A/S undersøgt det vand, som selskabet sender fra vandværkerne ud til kunderne.

"Det gør vi først og fremmest for at være på forkant, så vi hurtigt og effektivt kan gribe ind, hvis vi ser tegn på problemer med vandkvaliteten. Vi arbejder hver dag for en natur i balance, så kommende generationer også har fri adgang til rent drikkevand. Derfor er jeg også meget tilfreds med, at vi endnu en gang kan sige til vores kunder, at de trygt kan drikke vores vand" siger Steffan Alexander Thule Madsen.

Du kan læse hele Miljøstyrelsens pressemeddelelse angående styrelsens seneste screening her.