Gilleleje Drone 10.08.21
Foto: Gribvand A/S

Gribvand A/S bliver et større forsyningsselskab med ansvar for at håndtere al spildevand og affald i kommunen. Som led i udvidelsesprocessen ændrer både hovedselskabet og underselskaberne navn.

Gribskov byråd har besluttet, at affaldsområdet skal overdrages til Gribvand A/S per 1. juli 2022. Det vil sige, at driften af kommunens to genbrugsstationer og dagrenovationen fremadrettet skal varetages af Gribvand.

Overdragelsesprocessen er allerede igangsat, og byrådet har netop godkendt selskabets nye navnestruktur. I løbet af de kommende måneder vil kunderne stadig møde de nuværende navne: Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S, men gradvist skifter selskaberne navne, så de passer bedre til den udvidede rolle. De nye navne bliver som følger:

  • Hovedselskabet, der nu hedder Gribvand A/S, skifter navn til Gribskov Forsyning A/S
  • Underselskabet, der i dag hedder Gribvand Spildevand, bliver til Gribskov Spildevand A/S
  • Det nye underselskab, der varetager affaldsområdet, får navnet Gribskov Genbrug & Ressourcer A/S

Gribvand er veldrevet

»Vi er meget tilfredse med, hvordan Gribvand har udviklet sig og er blevet drevet siden selskabsgørelsen. Derfor har vi i byrådet haft fokus på, hvordan vi kan styrke selskabets udvikling yderligere, og vi mener, at det er helt oplagt, at Gribvand nu overtager affaldsområdet og derigennem bliver et større forsyningsselskab,« siger borgmester Bent Hansen (V). Han understreger endvidere, at kommunen med den beslutning er på forkant med regeringens tanker om mere selskabsdannelse og privatisering på forsyningsområdet.

Gribvand er glade for den politiske opbakning og ser frem til at varetage det nye forsyningsområde. Formand for Gribvand A/S, Pernille Søndergaard, siger:

»Vi er glade for, at byrådet har øje for, at Gribvand er et veldrevet selskab, der har format til at varetage yderligere opgaver. Vi ser meget frem til at overtage affaldsområdet og gør vores yderste for, at overdragelsen ikke får gener for borgerne. Når borgerne i den kommende tid tager på genbrugsstationerne, vil de se ud, som de plejer. Den væsentligste ændring bliver de nye navne, samt at kundeservice for spildevand og affald vil blive lagt sammen, så der kun bliver et nummer at ringe til fremover.«